Mileva Malešić

Osnivačica i predsednica UO Foruma žena Prijepolja i direktorka Televizije Forum

Novinarka po profesiji (diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek novinarstvo) i aktivistkinja za ženska ljudska prava po opredeljenju. Višegodišnje trenersko iskustvo na projektu „Žene to mogu u medijima“ rezultiralo je spajanjem novinarske profesije sa ženskim aktivizmom i osnivanjem TV Forum, medija civilnog društva. Radi na kreiranju i realizaciji projekata Foruma žena Prijepolja koji se tiču poboljšanja položaja žena, pokretanja građanskih inicijativa u lokalnoj zajednici, zaštite životne sredine, slobode medija...

Radovan Čarkilović

Snimatelj, montažer i realizator programa u Televiziji Forum

Deo je Televizije Forum od njenog osnivanja, odnosno od 2008. godine. Pre toga je 25 godina radio kao studijski tehničar, montažer i muzički saradnik u Radio Polimlju.

Vladimir Malešić

Urednik informativnog programa Televizije Forum i novinar portala Foruminfo, snimatelj, montažer i realizator programa u TV Forum

Na Akademiji lepih umetnosti stekao je zvanje diplomiranog menadžera u oblasti masovnih medija – novinara. U Televiziji Forum je od 2009. godine.

Mirela Fazlić

Novinarka Televizije Forum, aktivistkinja organizacije Forum žena Prijepolja i urednica portala Foruminfo

Završila je studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Deo je tima Foruma žena Prijepolja od jula 2009. godine. Angažovana je na projektima kao koordinatorka i realizatorka aktivnosti iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, ekologije, slobode medija, transparentnosti rada javnih vlasti.

Daliborka Malešić

Novinarka Televizije Forum i portala Foruminfo, aktivistkinja organizacije Forum žena Prijepolja

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer novinarsko – komunikološki. Timu Foruma žena Prijepolja se priključila u decembru 2010. godine. Koordinatorka je više projekata u okviru organizacije Forum žena Prijepolja.

Mihajilo Moračanin

Kamerman, montažer i dizajner u Televiziji Forum

Završio je srednju umetničku školu u Užicu. U Televiziji Forum je od 2010. godine. Član je kreativnog dizajnerskog tima Televizije Forum.

Sanja Malešić

Projektna i marketing menadžerka

Diplomirala je na Fakultetu za poslovne studije u oblasti Međunarodnog poslovanja u Beogradu. Deo tima Foruma žena Prijepolja postala je 2012. godine. Aktivna je članica Foruma žena Prijepolja, angažovana na više projekata kao finansijska menadžerka.

Ljubinka Ljujić Tomašević

Novinarka Televizije Forum i portala Foruminfo, aktivistkinja organizacije Forum žena Prijepolja

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru novinarstvo i komunikologija. Deo tima postala je 2013. godine. Angažovana je na poslovima novinarke, voditeljke i projektne koordinatorke.

Aldina Salkanović

Novinarka Televizije Forum i portala Foruminfo, aktivistkinja organizacije Forum žena Prijepolja

Zvanje diplomirane novinarke stekla u februaru 2014. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Odmah nakon završenog fakulteta, postaje deo tima Televizije Forum i aktivistkinja Foruma žena Prijepolja. Radi na poslovima novinarke i voditeljke, koordinatorke i realizatorke projekata.

Aleksandar Minić

Novinar Televizije Forum i portala Foruminfo

U Televiziji Forum je počeo da radi u oktobru 2017. godine. Studije novinarstva završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Oblasti koje prati su obrazovanje, kultura i sport.