Televizija Forum je medij koji funkcioniše u okviru Foruma žena Prijepolja. Osnovana je 2008. godine kao prva TV stanica civilnog sektora u Srbiji i na Balkanu koju su osnovale žene. TV Forum je jedina lokalna televizija koja emituje program na dnevnom nivou i članica je Asocijacije lokalnih nezavisnih medija – Lokal press.

Počeli smo sa tri zaposlena – dve novinarke i jednim kamermanom koji je ujedno radio i kao montažer i realizator programa, kamerom i miksetom. Danas Televizija ima šest novinara i novinarki, dva montažera/kamermana, kao i dovoljno tehničkih kapaciteta za realizaciju medijskih sadržaja.

Rad Televizije Forum počiva na četiri stuba:

  • Povećanje vidljivosti žena u medijima – da se glas svake žene čuje

Televizija Forum osnovana je sa glavnim ciljem da doprinese većoj vidljivosti žena u medijima i problema sa kojima se one suočavaju. Smatramo da je potrebno čuti priču svake žene da bismo shvatili u kakvom se položaju one zaista nalaze – žene sa sela, uspešne poslovne žene, žene sa invaliditetom… Želimo da se glas svake žene čuje!

Bavimo se produkcijom medijskih sadržaja (emisija, TV priloga, TV spotova, video klipova) koji afirmišu prava žena i temama sa akcentom na višestruko marginalizovane grupe (žene sa invaliditetom, žene sa sela, Romkinje, samohrane majke) i koristimo rodno senzitivan jezik u medijskom izveštavanju.

  • Istinito, pravovremeno i objektivno informisanje – TV Forum u službi građana i građanki

Smatramo svojom obavezom da građanima i građankama Prijepolja dajemo istinite, pravovremene i objektivne informacije na teme od javnog interesa (rad lokalne samouprave i njenih institucija, ekologije, zdravstva, obrazovanja i sl.) ne gubeći iz vida rodnu dimenziju. Proces digitalizacije doprineo je širenju medijske pokrivenosti TV Forum, te naš signal pokriva teritoriju jugozapadne Srbije što nam omogućava da širimo priču o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena ali i da informišemo građane/ke o temama od javnog interesa. Osim informativnog programa koji se emituje na dnevnom nivou, Televizija Forum realizuje i emisije sa sagovornicima iz različitih oblasti, prati aktuelna dešavanja u region, a sve to vodeći se etičkim principima novinarske profesije. Televizija Forum je bila i nastaviće da bude medij u službi svojih građana i građanki!

  • Jačanje svesti javnosti na teme od javnog interesa, s posebnim akcentom na rodnu ravnopravnost i prava žena

Svesni smo uloge koju mediji imaju u formiranju svesti javnosti I informisanju. Stoga želimo da taj uticaj iskoristimo za “viši cilj” –  unapredimo znanje i doprinesemo promeni svesti građana i građanki, ali i drugih aktera na razne teme od javnog interesa, naročito kada se radi o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, jer je sredina u kojoj delujemo nesenzibilisana za ovu važnu oblast. Da bismo to postigle, realizujemo i emitujemo emisije koje se bave temama osoba sa invaliditetom, ženama sa sela, interkulturalnosti, korišćenju rodno senzitivnog jezika, diskriminacijom i mnogim drugim temama koje smatramo bitnim i koje realizujemo u okviru projekata koje sprovodimo. Slušamo građanke i građane i usvajamo njihove predloge, bavimo se temama koje su za njih značajne.

  • Edukacija novinara i novinarki

Televizija Forum je članica Asocijacije lokalnih nezavisnih medija – Lokal press. Za novinare i novinarke iz medijskih kuća koje su članice Lokal press-a, organizovali smo brojne edukacije u cilju unapređenja kapaciteta novinara/ki i njihovog izveštavanja na teme poput korišćenja rodno senzitivnog jezika u izveštavanju, objektivnog i istinitog izveštavanja o ženama žrtvama nasilja, sprečavanja senzacionalizma, korupciji u medijima, ulozi medija kao kontrolora rada lokalnih samouprava i sl.