REALIZOVANI PROJEKTI U 2023. GODINI

Prirodni resursi – od potencijala do efikasnog korišćenja Unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opštine Prijepolje o poljoprivrednim, turističkim potencijalima, kao i razvoju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine na teritoriji opštine kroz produkciju 10 TV emisija i 20 TV priloga koji će se emitovati na TV Forum i 20 teksta na portalu Foruminfo.…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2022. GODINI

Integracije EU na lokalu Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu. Specifični cilj 1: Jačanje podrške građana i građanki Prijepolja…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2021. GODINI

#EU za žene Zlatiborskog okruga ​ Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta građana (s posebnim akcentom na žene iz ruralnih područja), ženskih NVO i lokalnih mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti jugozapadne Srbije u cilju stvaranja uslova za veće učešće žena na mestima odlučivanja i demokratizaciju društva. Donatori: Evropska delegacija u Srbiji, BTD/GMFUS Žene i mediji…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2020. GODINI

„Nejednaka raspodela poslova staranja – Neplaćeni rad na plećima žena“ Cilj projekta: Doprinos povećanju vidljivosti neplaćenih poslova staranja koji nisu prepoznati u društvu niti valoriziovani, kroz produkciju i emitovanje medijskih sadržaja, organizaciju okruglog stola i kroz fokus grupe ispitivanje najpotrebnijih vidova podrške ženama u okviru svakodnevnih neplaćenih poslova. U okviru projekta je objavljeno 40 medijskih…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2019. GODINI

Građani i mediji zajedno u borbi protiv korupcije Cilj projekta: Transparentniji rad lokalnih samouprava jugozapadne Srbije i smanjenje korupcije – glavne prepreke ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju usled povećane kontrole rada lokalnih samouprava i njenih institucija od strane informisanih i aktivnih građana kao jednog od uslova demokratskog društva.Povećanje informisanosti građana i građanki jugozapadne Srbije na…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2018. GODINI

Informisani i aktivni građani – korak bliži Evropskoj uniji Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblastima poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, medijskih sloboda i nezavisnosti medija, zaštitite životne sredine i…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017. GODINI

Koliko blizu ili daleko smo od Evropske unije? Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblasti poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, slobode i nezavisnosti medija i zaštite životne sredine i održivog…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

Samohrane majke – (ne)ravnopravnost i mehanizmi zaštite Cilj projekta: unapređenje položaja žena – samohranih majki u opštinama jugozapadne Srbije. Senzibilisanje građana/ki za probleme sa kojima se samohrane majke svakodnevno suočavaju i promenu tradicionalnih stereotipa i predrasuda o ženama, u ovom slučaju, samohranih majki, kako bi doprineli većoj informisanosti građana/ki i povećanoj toleranciji prema ovoj višestruko…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. GODINI

Informisani – aktivni i odgovorni građani i građanke Cilj projekta: informisanje građana/građanki Prijepolja, Priboja i Nove Varoši o temama od javnog interesa i njihovo aktivnije uključivanje u rad lokalne zajednice. Trajanje: 6 meseci Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije Umetnost i kultura življenja Bošnjaka Cilj projekta: predstavljanje usmenog i pisanog stavralaštva, arhitekture i običaja…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2014. GODINI

Aktivne žene u izgradnji lokalne zajednice – nastavak Cilj projekta: osnaživanje žena za veće učešće u političkom životu i procesima odlučivanja lokalne zajednice. Ojačano žensko liderstvo i unapređenje kontrole lokalne vlasti u opštini Prijepolje. Podizanje svesti građana i građanki Jugozapadne Srbije o pitanjima rodne ravnopravnosti kroz medijsku kampanju. Trajanje: 9 meseci Donator : Kvinna till…