2018 / 2019 / 2020 / 2021

Ženske nevladine organizacije u Srbiji u saradnji sa institucijama protiv trgovine ljudima

Unapređenje efikasnosti međusektorske saradnje između članica AT mreže i relevantnih institucija i povećati senzibilnost javnosti na temu trgovine ljudima kaoi vidljivost AT mreže u cilju unapređenja zaštite potencijalnih žrtava trgovine ljudima.

Trajanje: 36 meseci

Partner: AT mreža

Donator: OAK Fondacija i Trag Fondacija

2018

Aktivno i javno protiv nasilja nad devojkama

Edukacija učenika i učenica srednjih škola kroz radionice, forum teatre i medijsku kampanju u cilju prevencije nasilja nad devojkama i devojčicama

Trajanje: 36 meseci

Partneri: Centar za devojke Niš, Centar za devojke Užice i SOS Vlasotince

Donator: UN Trust Fund

 

Mladi – aktivni građani/ke u lokalnoj zajednici

Edukacija učenika i učenica srednjih škola o važnosti učešća mladih u procesima odlučivanja u lokalnoj zajednici kroz radionice i medijsku kampanju.

Trajanje: 3 meseca

 

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji i Ambasda Britanije u Beogradu

Decentralizacijom do osnaživanja Mreže Žene Protiv Nasilja, unapređenja usluga i položaja žena koje su preživele muško nasilje

Osnaživanje ženskih organizacija članica Mreže žena protiv nasilja kroz decentralizaciju donošenja odluka, fondova i aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta organizacija za pružanje individualne podrške ženama sa iskustvom nasilja i povečanje uticaja mreže ŽPN i nacionalne i lokalne politike u ovoj oblasti.

Trajanje: 12 meseci

Partner: Mreža Žena Protiv Nasilja

Donator: OAK Fondacija i Trag Fondacija

 

Digital Media Action for Freedom of Expression in Serbia

Mentorska podrška u izradi istraživačkih priča i tehnička podrška u optimizacija portala Forum info.

Trajanje: 6 meseci 

Partner: BIRN Srbija

Donator: Ambasda Velike Britanije u Beogradu

 

Kroz medijske sadržaje do više informacija o problemu odlaganja otpada

Podizanje svesti i znanja građana/ki o preblemu odlaganja otpada kao i procesima pridruživanja Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalnih zajednica.

Trajanje: 3 meseca

Partner: Evropski pokret u Srbiji

Donator: Evropska komisija

 

2016.

Analiziraj, proveri, objavi – fokusirani na probleme građana/ki

Opšti cilj projekta je doprinos podizanju svesti građana o važnosti vladavine prava i osnovnih ljudskih prava. Kroz četiri istraživačke priče na teme rodne neravnopravnosti u ostvarivanju radnih prava, rodnim aspektom raspodele budžetskih sredstava u oblasti sporta u opštini Prijepolje, raspodelom budžetskih sredstava za javno informisanje u opštini Prijepolje i budžetskim izdvajanjanjima za izgradnju Regionalne deponije Banjica dobrinosimo boljoj informisanosti građana i građanki kao i poboljšanju kvaliteta medijske produkcije

Trajanje: 5 meseci

Partner: NUNS, Lokal Press i Toplički centar za demokratiju

Donator: Evropska Komisija

Lokalno i Globalno Bitna je Tolerancija

Cilj projekta je povećanje nivoa informisanosti i znanja o problemima i izazovima LGBT osoba u Srbiji. Otklanjanje postojećih predrasuda i stereotipa o pripadnicima/ama LGBT populacije. Smanjenje stigme i diskriminacije prema LGBT populaciji. Promocija osnovnih i drugih ljudskih prava bez obzira na individualne karakteristike uključujući i seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Trajanje: 3 meseca

Partner: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške


2015.

Žene u sportu – rodna ravnopravnost na svim terenima

Cilj ovog projekta je javno zagovaranje za veća izdvajanja iz opštinskog budžeta za ženske sportske klubove i veće uključivanje žena u procese odlučivanja u sportskim telima u Prijepolju na osnovu sprovedene analize o finasiranju ženskih i muških sportskih klubova iz budžeta.

Trajanje: 6 meseci

Partneri: Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Civil Right Defenders, Fond za otvoreno društvo

Donator: Evropska unija

 

2014.

O čemu Srbija ćuti

Istraživačka priča zašto nema žena u Savetima mesnih zajednica u Prijepolju i razlozima nedovoljnog učešća u političkom životu lokalne zajednice.

Trajanje: 6 meseci

Partner: Slavko Ćuruvija Fondacija

Donator: Balkanski fond za demokratiju, Nemački Maršalov fond Sjedinjenih Američkih Država.

 

2012.

Partnerstvom kroz decentralizaciju

Projekat „Partnerstvom kroz decentralizaciju“ predstavlja serijal istraživačkih tekstova u 15 lokalnih pisanih medija koji će putem anketa i mini istraživanja približiti konkretne procese i efekte decentralizacije gradjanima po pitanju finansija sa posebnim osvrtom na rezultate i efekte ostvarene primenjenim izmenama i dopuna Zakona o finansiranju lokalnih uprava koji je donet 2011. godine. Lokalni mediji – učesnici u ovom projektu u ovom trenutku žele da trošenje tih sredstava učine transparentnijim gradjanima i nevladinim organizacijama.

Trajanje: 6 meseci

Partner: Lokal Press

Donator: Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED)