Upotrebom rodno osetljivog jezika do veće vidljivosti žena

By Forum Žena

Od juna 2024. godine počinje primena odredbi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koje se odnose na upotrebu rodno osetljivog jezika u medijima, obrazovanju i državnoj upravi. Za doslednu primenu ostalo je još malo vremena, a mi smo proveravali kakav stav o ovom pitanju imaju organizacije civilnog sektora u Zlatiborskom okrugu. Za sprovođenje odredbi zakona o rodnoj…

Upotrebom rodno osetljivog jezika do razbijanja stereotipa

By Forum Žena

Od usvajanja Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji od maja 2024. godine uvodi obavezu korišćenja rodno osetljivog jezika u obrazovanju, državnoj upravi i medijima, u javnosti se povremeno vode žustre diskusije o ovim odredbama. Uvođenje ženskog roda kao obaveznog u titulama, zvanjima i zanimanjima deo javnosti, pa i stručne, nazvao je nasiljem i silovanjem jezika. Za…

Кvina til Кvina – 30 godina podrške ženskim organizacijama

By Forum Žena

U organizaciji Švedske fondacije „Кvina til Кvina“ održan je godišnji sastanak petnaestak partnerskih organizacija koje se bave pitanjima rodnozasnovanog nasilja, ekonomskim pravima žena i pitanjima mirovnih i bezebedonosnih politika. U četvorodnevnom radu, na Borskom jezeru, učestvovale su i predstavnice Foruma žena Prijepolja. Pored bilateralne saradnje Fondacija „Кvina til Кvina“ neguje zajedničke sastanke radi upoznavanja i…

Seminar „Ženski glas može da se čuje dalje“ – Кako da ženske organizacije bolje komuniciraju sa medijima?

By Forum Žena

Praksa pokazuje da iako ženski pokret u Srbiji radi važne stvari za celo društvo, mediji se još uvek u dovoljnoj meri ne bave ovim temama. Кako zainteresovati medije za teme i aktivnosti ženskih organizacija? Postoje načini da se ova situacija promeni. Edukaciji ženskih organizacija na ove teme posvećen je seminar pod nazivom „Ženski glas može…