REALIZOVANI PROJEKTI U 2023. GODINI

By Forum Žena

Slobodni mediji uslov demokratizacije društva Ovim projektom smo kroz organizaciju javnih debata i produkciju medijskih sadržaja o položaju medija, ukazivanjem na pritiske, zastrašivanja novinara/ki, modele sufinansiranja medijskih projekata, (ne)poštovanje etičkog kodeksa u medijma, diskriminacije žena u medijima, doprinosimo da građani i građanke shvate značaj slobodnih medija na lokalu u demokratskom društvu. Nema demokratizacije društva bez…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2022. GODINI

By Forum Žena

Integracije EU na lokalu Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu. Specifični cilj 1: Jačanje podrške građana i građanki Prijepolja…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2021. GODINI

By Forum Žena

#EU za žene Zlatiborskog okruga ​ Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta građana (s posebnim akcentom na žene iz ruralnih područja), ženskih NVO i lokalnih mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti jugozapadne Srbije u cilju stvaranja uslova za veće učešće žena na mestima odlučivanja i demokratizaciju društva. Donatori: Evropska delegacija u Srbiji, BTD/GMFUS Žene i mediji…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2020. GODINI

By Forum Žena

„Nejednaka raspodela poslova staranja – Neplaćeni rad na plećima žena“ Cilj projekta: Doprinos povećanju vidljivosti neplaćenih poslova staranja koji nisu prepoznati u društvu niti valoriziovani, kroz produkciju i emitovanje medijskih sadržaja, organizaciju okruglog stola i kroz fokus grupe ispitivanje najpotrebnijih vidova podrške ženama u okviru svakodnevnih neplaćenih poslova. U okviru projekta je objavljeno 40 medijskih…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2019. GODINI

By Forum Žena

Građani i mediji zajedno u borbi protiv korupcije Cilj projekta: Transparentniji rad lokalnih samouprava jugozapadne Srbije i smanjenje korupcije – glavne prepreke ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju usled povećane kontrole rada lokalnih samouprava i njenih institucija od strane informisanih i aktivnih građana kao jednog od uslova demokratskog društva.Povećanje informisanosti građana i građanki jugozapadne Srbije na…