Rodno odgovorno budžetiranje – raspodela sredstava prema potrebama muškaraca i žena

By Forum Žena

Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, što podrazumeva rodnu analizu budžeta i restruktuiranje prihoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. Ovo je alat kojim se osigurava da žene i muškarci imaju jednak pristup resursima, da ravnopravno o njima odlučuju, kao i da imaju jednake koristi od upotrebe tih resursa. Кancelarija Agencije…