REALIZOVANI PROJEKTI U 2022. GODINI

By Forum Žena

Integracije EU na lokalu Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu. Specifični cilj 1: Jačanje podrške građana i građanki Prijepolja…

Da li mediji kao ogledalo stvarnosti verno prikazuju ili stvaraju sliku žene u medijima?

By Forum Žena

Iako mediji mogu imati važnu ulogu u razbijanju stereotipa, najčešće služe njihovoj reprodukciji i isticanju. Različita medijska istraživanja ukazuju da je to naročito izraženo u slučaju medijskog predstavljanja žena. Da li mediji kao ogledalo stvarnosti, verno prikazuju ili zapravo stvaraju sliku žene, stavljajući je u poželjne kalupe idealnih uloga i očekivanja? Menjanje takve slike žene,…

Položaj žena na selu – u udruživanju je snaga

By Forum Žena

Udruživanje žena na selu jedan je od načina da se one oslobode svih nametnutih društvenih normi, poput one da je ženama mesto u kući. Кao primer da udruživanje nosi sa sobom mnogo pozitivnih promena su žene iz Udruženja žena sela Potpeća i Udruženja žena „Zlakušanke“. Putovanja, druženja i promovisanje ženskih prava, samo su neki od…

Menjanje kulturnih obrazaca – misija TV Forum od osnivanja

By Forum Žena

Jedna mala posvećena grupa žena može promeniti svet. Jedna hrabra grupa žena može pokrenuti lokalnu televiziju, čiji je rad utemeljen na demokratskim principima, televiziju koja će govoriti o slobodi, jednakosti i pravima žena. U jednoj, još uvek patrijarhalnoj sredini poput Prijepolja, televizija Forum skoro petnaest godina istrajava u misiji da menja svest građana i građanki,…

Švedska fondacija Кvina til Кvina predstavila novi program podrške ženskim organizacijama

By Forum Žena

„Participacija i demokratija u Srbiji – ženska prava u praksi“ naziv je programa švedske fondacije Кvina til Кvina koji je predstavljen na javnom događaju u Užicu. Program je posvećen borbi protiv nasilja nad ženama i ekonomskom osnaživanju žena, dok će Forum žena Prijepolja raditi na povećanju medijske vidljivosti ženskog pokreta u Srbiji. U organizaciji švedske…