Informisani i aktivni građani - korak bliži Evropskoj uniji

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu. Period realizacije projekta je od decembra 2020. godine do novembra 2021. godine, a područje implementacije su opštine i gradovi Zlatiborskog okruga, Jugozapadne i Centralne Srbije. Televizija Forum je TV stanica civilnog sektora osnovana 2008. godine sa ciljem da se rodna ravnopravnost, problemi žena, njihovo stvaralaštvo učine medijski vidljivijim. Nastala je aktivnošću UG Forum žena Prijepolja i prva je TV stanica civilnog sektora na Balkanu koju su osnovale žene. Kao stanica civilnog sektora, TV Forum programske sadržaje emituje svakodnevno i ima za cilj da informiše, senzibiliše i edukuje javnost za brojna pitanja od javnog značaja. TV Forum ima 10 zaposlenih, 6 žena i 4 muškarca. Specifični ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija i ojačani kapaciteti organizacije i zaposlenih u TV Forum kroz nabavku komjutera i opreme za snimanje na terenu. Ukupno je u okviru projekta planirano 65 medijskih sadržaja. Po 20 TV priloga i tekstova za portal biće urađeno iz različitih oblasti u kontekstu EU integracija i primene standarda na lokalu Video klipovi za društvene mreže – ukupno 12 iz različitih oblasti u kontekstu EU integracija i primene standarda na lokalu. Video klipove ćemo promovisati na društvenim mrežama kako bi doprli do što većeg broja ljudi. Organizovanje uživo 3 TV debate na temu ekologije, poljoprivrede i medijskih sloboda. Kao gosti u studiju biće pozvani eminentni stručnjaci, predstavnici vlasti i aktivisti civilnog društva, novinari... Gostima u studiju gledaoci i gledateljke Televizije Forum imaće priliku da postave pitanje. Debata će biti snimljena i postavljena na društvene mreže. 10 medijskih sadržaja u okviru kampanje za formiranje Saveta za rodnu ravnopravnost

#EU za žene Zlatiborskog okruga

Cilj projekta je jačanje kapaciteta građana (s posebnim akcentom na žene iz ruralnih područja), ženskih NVO i lokalnih mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti jugozapadne Srbije u cilju stvaranja uslova za veće učešće žena na mestima odlučivanja i demokratizaciju društva. Donatori: Evropska delegacija u Srbiji, BTD/GMFUS