Integracije EU na lokalu

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu. Period realizacije projekta je od od 1. januara do 31. oktobra 2022. a područje implementacije su opštine i gradovi Zlatiborskog okruga, Jugozapadne i Centralne Srbije.
Specifični cilj 1: Jačanje podrške građana i građanki Prijepolja i
regiona evropskim integracijama kroz informisanje o specifičnim benefitima tog procesa na njihov svakodnevni život. Specifični cilj 2: Doprinos unapređenju rodne ravnopravnosti kroz veću vidljivost specifičnih problema građanki i građana Prijepolja Specifični cilj 3: Bolje pozicioniranje, brendiranje i povećanje vidljivosti TV Forum u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou Rezultat 1: Objavljeno po 20 tv priloga i tekstova,10 video klipova, 10 tizera i održano 5 debata o evropskim integracijama i benefitima tog procesa za građane i građanke Rezultat 2: Objavljeno 5 video klipova o situacijama i problemima sa kojima se suočavaju žene svakodnevno, a koji bi mogli i trebalo da budu rešavani uz podršku Saveta za rodnu ravnopravnost Rezultat 3: TV Forum tehnički osposobljen za realizaciju emisija sa sagovornicima/ama preko raznih platformi i linka Ukupno je u okviru projekta planirano 70 medijskih sadržaja. Po 20 TV priloga i tekstova za portal biće urađeno iz različitih oblasti u kontekstu EU integracija i primene standarda na lokalu Video klipovi za društvene mreže – ukupno 15. Iz različitih oblasti u kontekstu EU integracija i primene standarda na lokalu biće urađeno 10 video klipova, a 5 ćemo posvetiti pitanjima rodne ravnopravnosti i Savetu za RR. Video klipove ćemo promovisati na društvenim mrežama kako bi doprli do što većeg broja ljudi. Objavićemo i 10 tizera na društvenim mrežama u vezi sa video klipovima i prilozima Organizovaćemo 5 TV debata. Kao gosti u studiju biće pozvani eminentni stručnjaci, predstavnici vlasti i aktivisti civilnog društva, novinari, a imaćemo i sagovornike koje ćemo uključivati putem linka... Gostima u debatama gledaoci i gledateljke Televizije Forum imaće priliku da postave pitanje. Debata će biti snimljena i postavljena na društvene mreže.

Žene i nasleđivanje - patrijarhalni obrasci i prava

Cilj: doprinos eliminisanju diskriminatornih praksi prema ženama kroz eliminaciju negativnih rodnih stereotipa i osnaživanje žena da postanu aktivne članice društva. Period implementacije: februar 2022. – februar 2023. Rezultat 1: Unapređeno znanje najmanje 200 žena Zlatiborskog okruga o njihovim pravima u pogledu nasleđivanja i raspolaganja imovinom Rezultat 2: Povećana svest građana Zlatiborskog okruga o rodnim stereotipima i pravima žena u pogledu nasleđivanja i raspolaganja imovinom Glavne aktivnosti: organizacija 12 sastanaka u opštinama Zlatiborskog okruga (Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Čajetina, Užice), organizacija dva edukativna seminara za žene, pružanje pravne podrške ženama u pogledu naslednog prava, sprovođenje on line istraživanja na temu prava žena na nasleđivanje i upravljanje imovinom, organizacija javne debate, medijska kampanja.