PrePorodilište: Inicijativa za podršku i zaštitu mentalnog zdravlja i dobrobiti trudnica i porodilja Zlatiborskog okruga

Cilj projekta je doprinos unapređenju položaja i tretmana mladih trudnica i porodilja u Zlatiborskom okrugu.
Specifični cilj 1. Unaprediti informisanost o pravima na kvalitetnu uslugu i negu trudnica i porodilja
Specifični cilj 2. Osnažiti kapacitete mladih trudnica i porodilja za brigu o svom psihofizičkom zdravlju
Specifični cilj 3. Doprineti unapređenju tretmana trudnica i porodilja tokom boravka u porodilištima u Užicu i Prijepolju
Projekat “PrePorodilište” u trajanju od 9 meseci realizujemo u saradnji sa Udruženjem “Strat Hub” iz Kosjerića. Rad Foruma žena Prijepolja / TV Forum podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

kvkv

Ženske grupe i mediji - Zajedno do ravnopravnijeg društva

Ovim projektom ponovo je uspostavljena saradnja sa Švedskom organizacijom "Кvina til Кvina", nakon desetak godina pauze. Aktivnosti su usmerene na promociju i povećanje medijske vidljivosti ženskog pokreta u Srbiji, tako da će kroz različite medijske sadržaje biti predstavljene brojne ženske organizacije, udruženja, inicijative, ali i pojedinci/ke koje doprinose ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Prirodni resursi – od potencijala do efikasnog korišćenja

Unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opštine Prijepolje o poljoprivrednim, turističkim potencijalima, kao i razvoju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine na teritoriji opštine kroz produkciju 10 TV emisija i 20 TV priloga koji će se emitovati na TV Forum i 20 teksta na portalu Foruminfo. Trajanje: 6 meseci Donator: Opština Prijepolje

Bustujmo našu perspektivu

Cilj projekta je da doprinese promociji rodne ravnopravnosti (rodno osetljiv jezik), kao i jačanju unutrašnjih tehničkih ljudskih kapaciteta medija Foruma žena Prijepolja, edukacija i senzibilisanje novinara/ki i mladih za proizvodnju medijskih sadržaja u koje će oni cbiti direktno uključeni (sa naglaskom na uvođenje novih formata – kratki video klipovi). Želimo da doprinesemo jačanju profesionalizma u medijima, kao i senzibilizaciju novinara i novinarki da uvedu rodno osetljiv jezik u svoje izveštavanje. Mladi, kao naša buduća publika, su nosioci promena, ali da bi doneli ispravne odluke, moraju da budu dobro informisani o određenim temama, uključujući rodnu ravnopravnost.

Žene i medijska pismenost

Generalni cilj: doprinos demokratizaciji društva u Srbiji kroz unapređenje položaja žena. Specifični cilj: unapređenje informisanosti građana/ki Zlatiborskog okruga (sa posebnim akcentom na žene) o značaju jačanja medijske pismenosti u cilju stvaranja preduslova za aktivan doprinos građana/ki u stvaranju rodno odgovornog, nediskriminatornog društva. Očekivani rezultati: Žene Zlatiborskog okruga, kroz edukaciju, imaju unapređeno znanje o značaju unapređenja svoje medijske pismenosti kako bi mogle prepoznati manipulativne i diskriminatorne medijske sadržaje i unapređenja informisanost javnosti (s posebnim akcentom na žene) o značaju unapređenja svoje medijske pismenosti kako bi se prepoznali manipulativni i diskriminatorni medijski sadržaji. Trajanje projekta: 9 meseci

Moja priča (za)živeti mora

Cilj projekta je informisanje javnosti o pripadnicima/cama bošnjačke nacionalnosti koji se bave poljoprivredom i svojim radom doprinose da Prijepolje bude bolje mesto za život. Cilj nam je da kroz medijske sadržaje (reportaže) javnosti prezentujemo primere dobre prakse, ali i da ukažemo na probleme sa kojima se susreću u svom radu. Donator: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije

Mediji i zdravstvene potrebe stanovništva

Cilj projekta je informisanje javnosti na temu javnog zdravlja i zdravstvenih potreba stanovništva (sa fokusom na teme značaja prevencije karcinoma dojke, karcinoma grlića materice, mentalnog zdravlja, promocije zdravog načina života i istraživanja situacije u oblasti zdravstva na lokalu), promocija organizacija koje se bave očuvanjem javnog zdravlja ali i senzibilisanje predstavnika/ca lokalnih samouprava i nadležnih ustanova zdravstvene zaštite za aktivniji rad na sprovođenju usluga i jačanje sopstvenih kapaciteta, a sve to kroz produkciju dve TV emisije, tri video klipa i sedam TV priloga. Ciljne grupe su građani/ke Zlatiborskog okruga, lokalne samouprave, ustanove zdravstvene zaštite, udruženja/grupe koje se bave očuvanjem javnog zdravlja, mediji. Projekat je podržalo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije.