Prirodni resursi – od potencijala do efikasnog korišćenja

Unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opštine Prijepolje o poljoprivrednim, turističkim potencijalima, kao i razvoju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine na teritoriji opštine kroz produkciju 10 TV emisija i 20 TV priloga koji će se emitovati na TV Forum i 20 teksta na portalu Foruminfo.
Trajanje: 6 meseci
Donator: Opština Prijepolje


Moja priča (za)živeti mora

Cilj projekta je informisanje javnosti o pripadnicima/cama bošnjačke nacionalnosti koji se bave poljoprivredom i svojim radom doprinose da Prijepolje bude bolje mesto za život. Cilj nam je da kroz medijske sadržaje (reportaže) javnosti prezentujemo primere dobre prakse, ali i da ukažemo na probleme sa kojima se susreću u svom radu.

Donator: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije​


Mediji i zdravstvene potrebe stanovništva

Cilj projekta je informisanje javnosti na temu javnog zdravlja i zdravstvenih potreba stanovništva (sa fokusom na teme značaja prevencije karcinoma dojke, karcinoma grlića materice, mentalnog zdravlja, promocije zdravog načina života i istraživanja situacije u oblasti zdravstva na lokalu), promocija organizacija koje se bave očuvanjem javnog zdravlja ali i senzibilisanje predstavnika/ca lokalnih samouprava i nadležnih ustanova zdravstvene zaštite za aktivniji rad na sprovođenju usluga i jačanje sopstvenih kapaciteta, a sve to kroz produkciju dve TV emisije, tri video klipa i sedam TV priloga. Ciljne grupe su građani/ke Zlatiborskog okruga, lokalne samouprave, ustanove zdravstvene zaštite, udruženja/grupe koje se bave očuvanjem javnog zdravlja, mediji. Projekat je podržalo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije.


Slobodni mediji uslov demokratizacije društva

Ovim projektom smo kroz organizaciju javnih debata i produkciju medijskih sadržaja o položaju medija, ukazivanjem na pritiske, zastrašivanja novinara/ki, modele sufinansiranja medijskih projekata, (ne)poštovanje etičkog kodeksa u medijma, diskriminacije žena u medijima, doprinosimo da građani i građanke shvate značaj slobodnih medija na lokalu u demokratskom društvu. Nema demokratizacije društva bez slobodnih medija.

Trajanje: 9 meseci
Donatori: Media i reform centar Niš i Ambasada SAD


Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava

Cilj: doprinos eliminisanju diskriminatornih praksi prema ženama kroz eliminaciju negativnih rodnih stereotipa i osnaživanje žena da postanu aktivne članice društva.
Period implementacije: februar 2022. – februar 2023.
Rezultat 1: Unapređeno znanje najmanje 200 žena Zlatiborskog okruga o njihovim pravima u pogledu nasleđivanja i raspolaganja imovinom
Rezultat 2: Povećana svest građana Zlatiborskog okruga o rodnim stereotipima i pravima žena u pogledu nasleđivanja i raspolaganja imovinom
Glavne aktivnosti: organizacija 12 sastanaka u opštinama Zlatiborskog okruga (Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Čajetina, Užice), organizacija dva edukativna seminara za žene, pružanje pravne podrške ženama u pogledu naslednog prava, sprovođenje on line istraživanja na temu prava žena na nasleđivanje i upravljanje imovinom, organizacija javne debate, medijska kampanja.


Informisani, odgovorni i aktivni građani – ECR (Engaged Citizens Reporting)

Uključivanje ECR alata u rad medija Foruma žena Prijepolja – TV Forum i web portala Foruminfo, u cilju većeg uključivanja i angažmana građana/ki u produkciju medijskih sadržaja.

Donatori: British Council, BIRN, UK Embassy, INTRAC, Thomson Foundation

Period implementacije: Oktobar 2022. – Februar 2023.