Slobodni mediji uslov demokratizacije društva

Ovim projektom smo kroz organizaciju javnih debata i produkciju medijskih sadržaja o položaju medija, ukazivanjem na pritiske, zastrašivanja novinara/ki, modele sufinansiranja medijskih projekata, (ne)poštovanje etičkog kodeksa u medijma, diskriminacije žena u medijima, doprinosimo da građani i građanke shvate značaj slobodnih medija na lokalu u demokratskom društvu. Nema demokratizacije društva bez slobodnih medija.

Trajanje: 9 meseci
Donatori: Media i reform centar Niš i Ambasada SAD


Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava

Cilj: doprinos eliminisanju diskriminatornih praksi prema ženama kroz eliminaciju negativnih rodnih stereotipa i osnaživanje žena da postanu aktivne članice društva.
Period implementacije: februar 2022. – februar 2023.
Rezultat 1: Unapređeno znanje najmanje 200 žena Zlatiborskog okruga o njihovim pravima u pogledu nasleđivanja i raspolaganja imovinom
Rezultat 2: Povećana svest građana Zlatiborskog okruga o rodnim stereotipima i pravima žena u pogledu nasleđivanja i raspolaganja imovinom
Glavne aktivnosti: organizacija 12 sastanaka u opštinama Zlatiborskog okruga (Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Čajetina, Užice), organizacija dva edukativna seminara za žene, pružanje pravne podrške ženama u pogledu naslednog prava, sprovođenje on line istraživanja na temu prava žena na nasleđivanje i upravljanje imovinom, organizacija javne debate, medijska kampanja.


Informisani, odgovorni i aktivni građani – ECR (Engaged Citizens Reporting)

Uključivanje ECR alata u rad medija Foruma žena Prijepolja – TV Forum i web portala Foruminfo, u cilju većeg uključivanja i angažmana građana/ki u produkciju medijskih sadržaja.

Donatori: British Council, BIRN, UK Embassy, INTRAC, Thomson Foundation

Period implementacije: Oktobar 2022. – Februar 2023.