Praksa pokazuje da iako ženski pokret u Srbiji radi važne stvari za celo društvo, mediji se još uvek u dovoljnoj meri ne bave ovim temama. Кako zainteresovati medije za teme i aktivnosti ženskih organizacija? Postoje načini da se ova situacija promeni. Edukaciji ženskih organizacija na ove teme posvećen je seminar pod nazivom „Ženski glas može da se čuje dalje“, koji Forum žena Prijepolja organizuje na Zlataru.

Većina ženskih nevladinih organizacija bavi se zagovaranjem, a uloga medija u tom procesu je veoma važna. Кako napisati saopštenje, šta reći u izjavi medijima, kako komunicirati sa njima i kako ih zainteresovati za teme kojima se ženske organizacije bave, učesnice seminara uče od novinarke Miljane Nešković, koja iz ove oblasti ima dugogodišnje iskustvo. Senzacionalizam u medijima doveo je do toga da važne teme, poput onih kojima se bave ženske organizacije, često ostaju neprimećene, a da se prostor daje onim temama koje nisu u javnom interesu.

Etičko novinarsko izveštavanje podrazumeva izveštavanje u interesu građana. Ono što rade ženske organizacije, kao prvo nemaju dovoljnu finansijsku podršku i vrlo često je sve na nekom volonterskom nivou. Čak i kad nije na volonterskom nivou, ono često stoji na nesigurnim finansijskim nogama, što znači da žene rade na nekom projektu danas, a već sutra ne znaju da li će imati platu. Mislim da je odgovornost ozbiljnih novinara da se više bave time, jer bi onda podstakli nastanak novih organizacija, dali bi dodatnu motivaciju tim ženama, koje često imaju osećaj kao da rade neki posao koji niko ne primećuje, a jako je važan – kaže Miljana Nešković.

Važno je da putem medija javnosti pošaljemo jasnu i razumljivu poruku ističe članica Foruma žena Prijepolja i koordinatroka projekta Daliborka Malešić i dodaje:

Organizacije civilnog društva, gde spadaju i ženske organizacije, često koriste taj projektni jezik koji često nije razumljiv. Ono što smo mi prepoznali u okviru ovog Programa švedske organizacije Кvina til Кvina, to je da mi imamo taj potencijal i kapacitet da možemo da radimo na povećanju vidljivosti ženskog pokreta u Srbiji i na osnaživanju ženskih organizacija za unapređenje komunikacije sa medijima.

Organizacije civilnog društva često imaju poteškoće da obezbede medijsku pokrivenost. Zato im je svaka edukacija, poput seminara na Zlataru, korisna.

Кada neke teme nisu u fokusu u nekom društvenom kontekstu, bojim se da tada ne nailazimo na adekvatan odgovor medija, da se bave nekim značajnim pitanjima kao što su prava žena i zaštita žrtava porodičnog nasilja – kaže Mirela Osmanović iz Viktimološkog društva Srbije iz Beograda i dodaje da mediji imaju značajnu ulogu u kreiranju slike društva.

Socijalna zaštita i ljudska prava u fokusu su organizacije „Inicijativa A11“ iz Beograda. Prema rečima Кatarine Majstorović, te teme bi trebalo da su relevantne za sve medije.

Međutim, često nam mediji ne odgovaraju na neka naša saopštenja. Smatramo da bi mediji trebalo da budu daleko više zainteresovani za ove teme – smatra Katarina.

Svaka komunikacija sa medijima može biti unapređena, mišljenja je Slavica Trifunović iz novosadske organizacije IRIDA.

Ovaj seminar će jako koristiti da uvidimo neke alate i tehnike kojima bismo mogle da se koristimo u budućnosti – dodaje ona.

Učesnice seminara došle su iz različitih delova Srbije: Užica, Zrenjanina, Beograda, Novog Sada, Priboja… Dvodnevni seminar na Zlataru Forum žena Prijepolja organizuje u okviru projekta „Ženske grupe i mediji – zajedno do ravnopravnijeg društva“ uz podršku Švedske organizacije Кvina til Кvina.

Video pogledajte OVDE