Udruženje Forum žena Prijepolja uz podršku Agencije Ujednjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji organizovalo je Okrugli sto „Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava“ sa ciljem da okupi relevantne institucije i učesnike u ostavinskom procesu. Na okruglom stolu su predstavljene i preporuke za unapređenje položaja žena u ovoj oblasti kako bismo doprineli promeni svesti i patrijahalnih obrazaca pri nasleđivanju.

Po donošenju Zakona o nasleđivanju pre skoro 70 godina, po kom su muškarci i žene postali ravnopravni u naslednim pravima, u 80% ostavinskih postupaka žene su se odricale svog prava na nasledstvo. Danas je taj procenat 36% žena koje se svog dela nasledstva odreknu uglavnom u korist muških srodnika.

Uvek je život ispred prava, uvek životne situacije prave nove životne izazove. Nasleđivanje je jedan poseban fenomen, patrijarhalni obrasci traju vekovima, duboko su ukorenjeni u našu svest i identitet. To nije jednostavno promeniti, nema tog Zakona niti Strategije ni Akcionog plana koji će preko noći da neke stvari promene. Mi smo imali dva slučaja u praksi gde majka osuđuje ćerku što je odlučila da se prihvati nasledstva. Onda dođe do remećenja porodičnih odnosa, neće da razgovaraju o tome, zato što je majka rasla u patrijarhalnoj sredini u kojoj se ovo pitanje nije ni postavljalo – kaže Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Forum žena Prijepolja skoro dve godine, kroz projekat „Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava“, radi na informisanju žena o naslednim i imovinskim pravima i time utiče na promenu svesti i patrijarhalnih obrazaca u društvu.
Кroz seminare i sastanke više od 200 žena iz Zlatiborskog okruga je imalo priliku da se upozna sa svojim naslednim i imovinskim pravima. 40 žena je dobilo pravnu pomoć i savete od advokatice angažovane na projektu o pravu na nasleđivanje i raspolaganje imovinom. Putem medija Foruma žena Prijepolja, Televizije Forum i portala Foruminfo proizveli smo više od 40 medijskih sadržaja. Dodamo li i kampanju na društvenim mrežama dosegli smo skoro do 600 hiljada osoba. Zato je uloga medija izuzetno važna u informisanju o ovoj temi, ne na senzacionalistički način već informativno o pravima žena i mogućim posledicama u slučaju odricanja, neprihvatanja ili prihvatanja zakonom garantovanog prava na nasleđivanje – ističe Mileva Malešić, predsednica UO Forum žena Prijepolja i direktorka TV Forum.

Promena rodnih stereotipa proces je koji zahteva kontinuiranu kampanju i saradnju svih relevantnih učesnika i institucija u ostavinskim procesima.

Verujem da projekat, u okviru koga je organizovan okrugli sto, a koji relaizuje Forum žena Prijepolja, pokreće neka važna pitanja položaja žena u celoj Srbiji – kaže Aleksandra Miletić iz Agencije UN za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost.

Кroz tri panela Okruglog stola bilo je reči o razlozima zbog kojih je običajno pravo i dalje dominatno u odnosu na zakone, koliko je važna informisanost i pravna podrška učesnicima ostavinskog postupka, ulozi institucija koje mogu doprineti poboljšanju položaja žena u ovoj oblasti.

Video prilog pogledajte OVDE