Borba za radna prava i dostojanstven život žena na ovim prostorima traje već 112 godina i 8. mart kao važan istorijski i politički datum prilika je da se njihov glas čuje i ukaže na poziciju žena u različitim profesijama. Debata „Dostojanstvo. Plata. Život“ koju je organizovalo Udruženje „Forum žena Prijepolja“ uz podršku Media i reform centra Niš i Ambasade SAD u Srbiji bila je posvećena položaju novinarki u lokalnim medijima.

Prema visini i redovnosti zarada, uslovima rada i mogućnostima rešavanja različitih važnih egzistencijalnih pitanja, položaj novinarske profesije je veoma težak. I u novinarstvu žene moraju mnogo više da rade i dokazuju se da bi napredovale na poslu, a istovremeno su za isti posao često manje plaćene od muškaraca.

Stanje u medijima zapravo predstavlja odraz društva u kom živimo, u kome je sistem poremećen i u kom ima dosta ljudi koji se bave novinarstvom, a nisu novinari, već samo izvlače neki ekonomski interes iz toga i urušavaju ovu profesiju u kojoj je sve manje pravih novinarskih priča. Svakako da to nije oblast u koju bi žene hrlile, jer nema ništa toliko dobro da ih sačeka. U istarživanju „Žene i mediji“ koje je rađeno u Srbiji, 70% žena je reklo da je nezadovoljno svojom pozicijom i razmišlja o promeni profesije samo što nemaju sve tu mogućnost, pa ostaju tu gde jesu – ističe novinarka TV Forum Daliborka Malešić.

Privatizacija medija dovela je do rasipanja nekadašnjih redakcija i usitnjavanja medijske scene. Iako su žene danas većina u novinarskoj profesiji, godinama su uređivačke pozicije zadržavali muškarci. To potvrđuje i primer nekadašnje redakcije „Vesti“ iz Užica u kojoj je jedna od panelistkinja debate radila skoro tri decenije.

Sve su te uređivačke pozicije držali muškarci, žene su radile kulturu i društvene teme. Jako malo na pozicijama urednica su bile žene sve do kraja 80-ih godina. Posle toga smo dobili urednicu radija, ali je sa tim krenulo i osipanje tog muškog kadra koji je odlazio u inostranstvo, penziju, vojsku ili neke bolje plaćene poslove. Onda smo došli u situaciju da u periodu kada sam ja bila urednica radija, pa novina i kasnije direktorka sve su bile žene u redakciji imali smo dvojicu kolega. Danas taj medij ima troje zaposlenih – priča vlasnica portala „Užice media“ Nada Tošić.

Novinarke su češće u riziku da dožive seksualno uznemiravanje, seksističke komentare i uvrede koji su oblikovani okruženjem u kom žive i rade.

Žene su tome izložene i unutar profesije i od publike. Problem je kada si mlada, jer si dobila posao zato što lepo izgledaš. Кad si starija, onda ne valja, ne ide da se na televiziji vide bore. Mislim da je toga uvek i bilo, ali je sada eksplozija toga na društvenim mrežama i svi ti komentari su dostupni na jednom mestu. Žene se napadaju na osnovu fizičkog izgleda, na osnovu starosti, roda i karakteristika koje nikakve veze nemaju sa profesionalnim znanjem ili konkretnim medijskim sadržajem – smatra predsednica UO Asocijacije lokalnih medija „Lokal Pres“ Marija Obrenović.

Istraživanje „Žene u medijima“ koju je sprovela „Inicijativa za mirne promene“ pokazuje da iako žene čine dominantnu radnu snagu u medijima, redakcije u Srbiji nisu uspele da promene društvene i kulturne norme koje drže žene u nepovoljnom položaju i neposredno utiču na održavanje štetnih stereotipa.

Video pogledajte OVDE.