Integracije EU na lokalu

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Specifični cilj 1: Jačanje podrške građana i građanki Prijepolja i regiona evropskim integracijama kroz informisanje o specifičnim benefitima tog procesa na njihov svakodnevni život.

Specifični cilj 2: Doprinos unapređenju rodne ravnopravnosti kroz veću vidljivost specifičnih problema građanki i građana Prijepolja

Specifični cilj 3: Bolje pozicioniranje, brendiranje i povećanje vidljivosti TV Forum u lokalnoj zajednici i na nacionalnom nivou

Period realizacije projekta je od od 1. januara do 31. oktobra 2022. a područje implementacije su opštine i gradovi Zlatiborskog okruga, Jugozapadne i Centralne Srbije.


Umetnost je večna a život kratak

Cilj projekta je infrmisanje javnosti o istoriji novinarstva dugoj 90 godina u Prijepolju. U okviru projekta urađen je dokumentrani film. Кorišćenjem dokumentarne građe u vidu arhiva i foto, fono i video zapisa ispričana je priča o novinama Sandžak, Raška, Novi Sandžak i Polimlje, kao i temeljima koje je Milivoje Žugić postavio u prijepoljskom novinarstvu, novinarstvu danas i budućnosti prijepoljskih medija.

Pored dokumentranog filma, proizvedeno je pet TV priloga i klipova za društvene mreže.

Dokumentarni film je dobio specijalnu nagradu UNS-a „Žika M. Jovanović“, za doprinos istoriji štampe i novinarstva.

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


PitamO Se I mi

Cilj projekta bio je doprinos  zaštiti interesa osoba sa invaliditetom, njihovog prava na informisanje, odnosno omogućiti im pristup informacijama o svojim pravima  i olakšicama koje mogu ostvariti u različitim oblastima (od obrazovanja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zapošljavanja, socijalne zaštite i sl.), kroz produkciju serijala od 10 video klipova, 10 TV priloga i 10 tekstova pristupačnih osobama sa invaliditetom kao i senzibilisanje donosilaca odluka za aktivniji rad na komunikaciji i informisanju osoba sa invaliditetom o njihovim pravima. ali i merama/aktivnostima koje sprovodi na unapređenju njihovog položaja.

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Kulturni obrasci i rodna ravnopravnost

Cilj projekta je informisanje i senzibilisanje javnosti za rodnu ravnopravnost kroz promociju stvarateljki u kulturi, medijima i civilnom sektoru i njihov uticaj na kulturne obrasce.

Кroz produkciju i emitovanje medijskih sadržaja doprineli smo informisanju javnosti o vrednostima kulturnog stvaralaštva i značaju kulture za sveukupni razvoj lokalne sredine i promenu svesti kad su u pitanju kulturni obrasci i rodna ravnopravnost.

U okviru projekta proizvedena su ukupno 32 medijska sadržaja – 2 dokumentarno istraživačke emisije o ženama u umetnosti i novinarkama koje menjaju kulturne obrasce, 10 tv priloga, 10 video klipova i sve postavljeno na sajt i jutub kanal TV Forum. Emisije su prevedene na znakovni jezik kako bi bile dostupne i osobama sa invaliditetom.  Proizvedenim medijskim sadržajima smo uspeli da predstavimo kako  umetnice, novinarke i aktivistkinje svojim radom menjale društvo, kulturu, medije, umetnost i razbijanjem ukornjenih patrijarhalnih obrazaca doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Žene u medijima za žene u Savetima mesnih zajednica

Glavna aktivnost sprovedena u okviru projekta je medijska kampanja za žene koje su se kandidovale na izborima za Savete mesnih zajednica. Od 13 kandidovanih žena, tekstovi i video klipovi su objavljeni za 8 žena, a čak 12 žena je izabrano u Savete.

U savetima MZ su uglavnom muškarci, a Forum žena Prijepolja više od 10 godina radi na povećanju svesti o značaju učešća žena u procesima odlučivanja, čak i na najnižem nivou.

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Ženski rad u funkciji unapređenja održivog razvoja

Tema projekta je učešće žena u održivom razvoju, a svrha projekta je doprinos ostvarivanju prava pripadnika i pripadnica bošnjačke nacionalne manjine na informisanje na sopstvenom jeziku i negovanje svoje kulture i identiteta, kroz produkciju sedam video priloga za informativni program Televizije Forum, sedam video klipova za društvene mreže, sedam tekstova na portalu Forum info i jedne TV emisije u oblasti održivog razvoja i jačanja rodne perspektive u društvu.

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja


Forum o Prijepolju

Unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opštine Prijepolje o aktivnostima lokalne samouprave, poljoprivrednim, turističkim i energetskim potencijalima, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, kao i razvoju obrazovanja, sporta, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi na teritoriji opštine kroz produkciju TV emisija i priloga. Cilj projekta jeste da doprinesemo bržem privrednom i ekonomskom razvoju opštine Prijepolje i Zlatiborskog okruga i razvoju svesti svih građana i građanki podsticanjem i medijskim promovisanjem jačanja razvoja strateških privrednih grana i potencijala opštine.

Trajanje: 3 meseca

Donator: Opština Prijepolje