Jedna mala posvećena grupa žena može promeniti svet. Jedna hrabra grupa žena može pokrenuti lokalnu televiziju, čiji je rad utemeljen na demokratskim principima, televiziju koja će govoriti o slobodi, jednakosti i pravima žena. U jednoj, još uvek patrijarhalnoj sredini poput Prijepolja, televizija Forum skoro petnaest godina istrajava u misiji da menja svest građana i građanki, ukorenjene kulturne obrasce i stereotipe koji prate i određuju ulogu žene u društvu.

Svakodnevna dešavanja i važni događaji o kojima su do tada mogli da čitaju u novinama i slušaju na radiju, osnivanjem TV Forum 2008. godine, građani i građanke su sada mogli i da vide. Pored pravovremenog i objektivnog informisanja, ova televizija je imala još jednu važnu misiju – da edukuje, menja i oblikuje stavove i mišljenja građana i građanki Prijepolja. Od svog osnivanja, TV Forum izveštava o ženskim ljudskim pravima, o ženama u javnom i političkom životu, ekonomskom osnaživanju žena i radi na povećanju vidljivosti žena u medijima.

Mislim da je rad u TV Forum vrlo specifičan zbog toga što mi nismo samo novinarke i novinari, već smo pre svega aktivistkinje i aktivisti. Spajanjem novinarstva i aktivizma značajno smo doprineli menjanju kulturnih obrazaca, ukidanju stereotipa i predrasuda i nadam se, shvatanja javnosti o nekim temama – smatra novinarka TV Forum Daliborka Malešić.

Menjanje stavova i pogleda na različite teme u društvu, pogotovo onih koji se tiču rodnih obrazaca i uloga je trnovit i zahtevan posao, na kom TV Forum kao medij civilnog sektora istrajava od osnivanja.

Postoji i dalje jedno suštinsko nerazumevanje problema. Кrenuvši od institucija kada pozivamo za određene teme, zatim od neformalnih razgovora sa ljudima sa kojima se družimo, mi smo konstantno u poziciji da nešto branimo. To nije više stvar zastupanja nečega. Mi živimo jedan patrijarhat i onda kada vi dođete i kažete nemojte više da me zovete novinar, ja sam novinarka, sledi pitanje, šta si bila do sad? Zašto je sad važno da se to menja? To objasniti ili staviti se u poziciju onog ko brani neko mišljenje je vrlo nezahvalno u startu – objašnjava neprestanu borbu za veću vidljivost žena u ovoj profesiji novinarka TV Forum Mirela Fazlić.

U profesiji odveć opterećenoj različitim vrstama političkih i ekonomskih pritisaka, u kojoj, iako čine većinu, ženama još uvek treba više da se dokažu i dođu na uređivačka mesta, novinarkama nije nimalo lako da menjaju medije i javnost.

Većina redakcija jeste u toj situaciji da su muškarci urednici, direktori i vlasnici medija. Da su novinarke te koje idu na teren, obavljaju glavni deo posla i imaju najmanje zarade – izdvaja neke od glavnih problema sa kojima se suočavaju žene u ovoj profesiji Daliborka Malešić.

Rodne podele uloga i stereotipi u društvu koji su posebno prisutni u patrijarhalnim sredinama projektuju se i u medijima koji u tom okruženju rade.

Dokazivanje u ovoj profesiji je mnogo teže ženama nego muškarcima. Njih u startu shvataju ozbiljno šta god da kažu, dok žena mora da uloži dosta u svoj kredibilitet da bi je ljudi precipirali na način koji bi trebalo. Još uvek tu postoji prostor za borbu i promene zato što se i tu na neki način očitava patrijarhat – zaključuje Mirela Fazlić.

Način na koji mediji izveštavaju i sadržaji koje plasiraju utiču na svest javnosti i oblikuju sistem vrednosti. Zato su mediji nosioci promena, a novinari i novinarke ključne karike u promociji ljudskih prava i eliminisanju rodnih stereotipa, koji utiču na percepciju žena u društvu, a time i na njihove mogućnosti.

Video pogledajte ovde.