„Participacija i demokratija u Srbiji – ženska prava u praksi“ naziv je programa švedske fondacije Кvina til Кvina koji je predstavljen na javnom događaju u Užicu. Program je posvećen borbi protiv nasilja nad ženama i ekonomskom osnaživanju žena, dok će Forum žena Prijepolja raditi na povećanju medijske vidljivosti ženskog pokreta u Srbiji.

U organizaciji švedske fondacije Кvina til Кvina i Ženskog centra Užice u ovom gradu je promovisan četvorogodišnji program „Participacija i demokratija u Srbiji – ženska prava u praksi“, u okviru koga će biti podržano šest organizacija iz Beograda, Zrenjanina, Tutina i Prijepolja.
Program ima dva fokusa: rodno zasnovano nasilje i ekonomska prava i osnaživanje žena. Nama je bilo važno da dođemo u Užice da bismo javnosti prezentovali ovaj program, ali i da bismo okupili sve partnerske organizacije sa kojima će Кvina til Кvina sarađivati na ovom programu naredne četiri godine. Izbor je pao na Užice jer ovde imamo izuzetno jaku i u lokalnoj sredini prepoznatu partnersku organizaciju koja se istovremeno bavi i pitanjima rodno zasnovanog nasilja i ekonomskih prava i osnaživanja žena. Mislili smo da je Užice dobra početna tačka da baš tu prezentujemo ono što radi Ženski centar Užice, a što je direktno povezano sa ciljevima programa – istakla je programska koordinatorka Кvina til Кvina Tamara Šmidling.

Za promociju je izabrano Užice, grad u kome su postavljeni temelji ženskog udruživanja u Zlatiborskom okrugu, sa namerom da se o ženskim pravima i položaju žena priča i van Beograda, što donatori i velike organizacije ne praktikuju često.
Uglavnom se sastajemo u Beogradu, a lepo je da se dođe i u neko drugo mesto, da se oseti atmosfera kako je drugim organizacijama, a ne samo da se susreću pojedine osobe na sastancima. Značajno je i to što su došle donatorke Side i mogu da vide kakav je naš rad, kakvi su nam uslovi i ne samo da nam ova poseta podiže rejting u zajednici već je dobro da imaju uvid u značaj našeg rada i da mogu i više da nas podrže u budućnosti – istakla je predsednica UO Ženskog centra Užice Radmila Gujaničić.

Švedska međunarodna razvojna agencija podržava fondaciju Кvina til Кvina, kao i sve partnerske organizacije širom Srbije jer je rodna ravnopravnost jedan od ključnih postulata na kojima počiva društvo ove skandinavske države.
Okončanje rodno zasnovanog nasilja je prioritet za Vladu Švedske i on se ogleda u ciljevima švedske strategije u saradnji sa Zapadnim Balkanom. Rodno senzitivno nasilje je ekstremni izraz nejednakih rodnih odnosa u društvu i predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i prepreku za ostvarenje rodne ravnopravnosti. Polazna tačka švedske vlade je da rodno zasnovano nasilje može da se spreči, što znači da treba da se usredsredi na uzroke nasilja i tako stvori mogućnost za promenu. To podrazumeva da prestanemo da pričamo o žrtvama već o onima koji su preživeli, sa fokusom na ekonomskom osnaživanju žena. Švedska međunarodna razvojna agencija više od dve decenije pruža podršku sa ciljem da se uspostave demokratski prakse, ali i veća prava žena. Rodna ravnopravnost i razvoj se međusobno nadograđuju jer je rodna ravnopravnost jedan od razvojnih ciljeva, koji doprinosi ostvarenju i drugih ciljeva – rekla je ovom prilikom Кaren Mekdonald iz Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).

Ovo je bila prilika da se predstavnice šest udruženja kratko predstave i podele svoja iskustva u višedecenijskoj borbi u postizanju ravnopravnijeg društva. Takođe, Radmili Gujaničić je uručena nagrada Viktimološkog društva Srbije za doprinos unapređenju prava žrtava za ovu godinu. Članice ženskih organizacija obišle su i centar za prikupljanje i reciklažu tekstila Ženskog centra Užice „Reteks“.

Video možete pogledati ovde.