Prošlo je četiri godine od prošlih izbora za Savete mesnih zajednica, a novi su zakazani za 20. novembar. Istorija učešća žena u opštini Prijepolje u ovom telu ne doseže daleko u prošlost. Prvi put uključene su u njihov rad 2014. godine nakon uspešne kampanje koju je sporovelo Udruženje Forum žena Prijepolja. U susret novim izborima, analiziramo zastupljenost žena u Savetima mesnih zajednica u proteklih osam godina.

S obzirom da se izbori za Savete mesnih zajednica održavaju pod palicom političkih stranaka, primetno je da se žene manje interesuju za uključivanje u njihov rad. Pitanje ko će odlučivati u ovim telima jeste političko, ali nikako ne bi smelo biti samo pitanje političkih stranaka. Da može i drugačije, pokazalo se 2014. godine, kada je za izbore, od 376 podnetih kadidatura, 34 bilo kandidatura žena, a izabrano je njih 10. Pre tih izbora, nikada nijedna žena nije bila članica Saveta 30 mesnih zajednica, koliko ih broji Opština Prijepolje.

Bio je to istorijski korak kada je u pitanju učešće žena u radu Saveta mesnih zajednica. Ovom uspehu prethodila je višemesečna kampanja koju je vodilo Udruženje Forum žena Prijepolja. Кampanja je započeta odlascima u mesne zajednice i razgovorima sa ženama. Na sastancima se videlo da žene ne prepoznaju značaj svog učešća na mestima odlučivanja. Smatrale su da je taj posao ipak rezervisan za muškarce. Usledilo je osnaživanje zainteresovanih žena, njihova edukacija na seminarima i kampanja za izbor žena.

Jedna od žena, izabranih u Mesnoj zajednici Ivanje, Svetlana Divac, dobila je najviše glasova na izborima. Takođe, bila je jedna od tri žene koje su izabrane u mesnoj zajednici Ivanje. Takođe, ona je uz podršku i pomoć članica Foruma žena Prijepolja pokrenula sopstveni biznis. Od Nacionalne službe za zapošljavanje dobila je sredstva za registraciju imovine za seoski turizam.

Slađana Martinović, tada je izabrana za potpredsednicu Saveta mesne zajednice Prijepolje.

Misija Foruma žena Prijepolja bila je da ukažemo na to da je potencijal žena nedovoljno iskorišćen, odnosno da u većini slučajeva samo 50% stanovništva (muškaraca) učestvuje u odlučivanju o razvoju lokalne zajednice.

Onda je došla 2018. godina. Na izborima za Savete mesnih zajednica, koji su održani u oktobru, za 183 člana ili članicu u Savetima 27 mesnih zajednica u opštini Prijepolje kandidovale su se 283 osobe. Među njima je bilo samo 13 žena, što je 21 manje nego na prošlim izborima.Izabrano ih je samo 4, sva ostala 179 mesta pripala su muškarcima.

Umesto u 30 mesnih zajednica, glasanje je održano u 27. U tri mesne zajednice, Кaćevu, Zvijezdu i Mijanima, izbori nisu održani jer se nije prijavio dovoljan broj kandidata. Postavljeni su poverenici, naravno, muškarci.

Izbore je obeležila i slaba izlaznost birača. Od 33.103 upisanih, svoje biračko pravo iskoristilo je 10.588 birača, odnosno 31,98 odsto.

Inicijativa za uvođenje kvota

Aktivnosti Foruma žena Prijepolja na uvođenju kvota i u izbore u mesnim zajednicama, traju desetak godina. Početkom prošle godine, Skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost opštine Prijepolje prihvatio je inicijativu Udruženja Forum žena Prijepolja da se obezbedi veća zastupljenost žena u Savetima mesnih zajednica, kroz uvođenje kvote od 40 odsto za manje zastupljeni pol.

Uprkos inicijativi Udruženja Forum žena Prijepolja da se uvedu kvote, kako bi se obezbedilo veće učešće žena, lokalna samouprava za to nije našla pravni okvir.

Opština Prijepolje ima 30 mesnih zajednica. Svaka zajednica ima Savet odgovoran za razvoj i rešavanje problema u svojoj zajednici. Saveti imaju od 7 do 15 članova.

Do 2014. godine po izbornom sistemu mesnih zajednica, članovi Saveta birani su na zborovima građana javnim glasanjem. Političke partije i tada su predlagale svoje članove, bila je to „borba“ po partijskim linijama, što je dovelo do ozbiljnih problema u izboru članova Saveta: poremećenih međuljudskih odnosa, svađa, pa i tuča. U ovakvom izbornom sistemu bilo je gotovo nemoguće, u sredini kao što je Prijepolje, imati žene u savetima.

Sa promenjenim izbornim sistemom za Savete mesnih zajednica u Srbiji, na izborima 15. juna, važio je većinski izborni sistem, koji važi i danas. Svaka punoletna osoba može da se kandiduje za poziciju u savetima. Za kandidaturu je potrebno 20 potpisa podrške građana u urbanim i velikim seoskim sredinama. U malim ruralnim sredinama neophodno je pet potpisa.