Povodom obeležavanja 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu, Forum žena Prijepolja u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji organizovao je na Zlataru koferenciju „Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava“. Cilj ove konferencije bio je da se sazna više o istorijskom aspektu ove priče, sudskoj praksi, ulozi medija u razbijanju stereotipa, većoj vidljivosti položaja žena i same teme, ali i vezi ekonomske zavisnosti žena i povećanom riziku od nasilja.

Iako zakon kaže da u Srbiji, sinovi i ćerke imaju jednaka prava nasleđivanja, kao i rođena i usvojena deca, u praksi su i dalje prisutni slučajevi diskriminacije prema ženama kada su u pitanju imovinska prava.
Iz generacije u generaciju žene devojčice se najčešće vaspitavaju da imovina ostane „u porodici“ i da će svoju steći udajom. Zbog ovog običajnog prava, često se dovode u situaciju da nemaju imovinu, što ih čini ekonomski zavisnim od svojih partnera ili drugih članova porodice. Ono što je uvek važno da istaknemo je da priča o nasleđivanju i podaci koji o tome govore ukazuju na to da ekonomska zavisnost žene koja sama po sebi povećava rizik od doživljavanja nekog oblika nasilja. Zbog svega ovoga Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u partnerstvu sa ženskim organizacijama civilnog društva kontinuirano radi na informisanju i osnaživanju žena na selu, kako bi bile upoznate sa svojim pravima, ali i osnažene da se bore protiv tradicionalnih normi i stereotipa koji im idu na štetu – istakla je Milana Rikanović, direktorka Agencije Ujednjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).

Projekat „Žene i nasleđivanje – patrijarhalni obrasci i prava“, Forum žena Prijepolja realizuje od februara ove godine. Iako se već više od dve decenije bavi unapređenjem položaja žena, sa ovom temom se susreće prvi put, zahvaljujući pre svega Agenciji UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji.
Oko 120 žena u Zlatiborskom okrugu do sada je prisustvovalo seminarima i sastancim koje je organizovalo Udruženje Forum žena Prijepolja, na kojima su informisane o svojim, zakonom garantovanim, naslednim pravima. 31 žena je dobila pravnu pomoć i savete koji se tiču prava na nasleđivanje i raspolaganje imovinom. Od februara ove godine, mediji Foruma žena Prijepolja, Televizija Forum i portal Foruminfo, su s punom profesionalnom pažnjom, proizveli 17 medijskih sadržaja koji su doprli do 176.000 korisnika i korisnica. Svesni smo koliko su mediji važni u podizanju svesti i uspostavljanju rodne ravnopravnosti kad je u pitanju nasleđivanje i FŽP sa svojim medijima nastavlja da se bavi ovom temom, jer ona nije samo pravo zakonom garantovano, ona je i pitanje jednakosti i pravednosti i opšteg razvoja društva – istakla je predsednica Upravnog odbora Foruma žena Prijepolja Mileva Malešić napominjući da pitanje nasleđivanja nije stvar prava , već pravde, jednakosti i rodne ravnopravnosti koja je neophodna za razvoj čitavog društva.

O značaju ove teme govorila je i članica Ženske platforme za razvoj Srbije Biljana Maletin. Кako je istakla, ovakvi susreti su veoma važni, jer se na njima diskutuje o tome kako da koristimo svoja prava.
Za nas kao Žensku platformu za razvoj Srbije ova konferencija, koju organizuje Forum žena Prijepolja, je jako važna politička tema zato što nasleđivanje i generalno korišćenje imovinskih prava žena igraju ključnu ulogu u poboljšanju celokupnog položaja žena u jednoj zajednici.Posebno podržavaju pokušaj žena da izađu iz situacije nasilja, njihovo ekonomsko osnaživanje, nekakvo lično viđenje sebe, njihovo pouzdanje. Ali, generalno bez prava na nasleđivanje i korišćenje tog prava nije moguće poboljšati položaj žena u jednoj zajednici. Ono što je izazovno u ovom trenutku je činjenica da ni u jednoj Nacionalnoj strategiji ni u Akcionim planovima nema mera ni mehanizama koje je država spremna da preuzme da bi se poboljšala praksa u ovoj oblasti. A podaci nisu veseli. Podaci pokazuju da postoje problemi, da mnogo manje žena nasleđuje imovinu nego što nasleđuju muškarci, iako imaju zakonska prava, da su na snazi tradicionalne norme i običaji pri kojima se žene odriču svoje imovine ili dela imovine u korist braće ili svojih sinova. Tako da ovo što Forum žena Prijepolja radi je jako važna prilika da ova tema dođe u fokus, da iznesemo ovu temu u javnost, da se o njoj razgovara i da zahtevamo od države i nadležnih institucija da preduzmu određene mere – istakla je Biljana Maletin.

Кonferenciji su prisustvovali predstavnici međunarodnih i nacionalnih institucija, lokalnih samouprava, mehanizama za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva Zlatiborskog okruga. U okviru konferencije održana su i dva panela koja su okupila relevantne stručnjake u ovoj oblasti.

Video prilog pogledajte ovde.