Tema nasleđivanja je tema o kojoj se retko govori u javnosti, a o kojoj bi trebalo da se govori više, kako bi se podigla svest da su žene ravnopravne sa ostalim članovima porodice. Zašto je pravo na nasleđivanje važno i kako utiče na ekonomski i društveni položaj žena bila je tema sastanka koji je Forum žena Prijepolja uz podršku Ženskog centra Užice održao u Užicu.

U vlasništvu muškaraca je više od 60 odsto imovine koja je stečena nasleđivanjem, jer se žene zbog nedovoljno znanja i informisanosti o svojim pravima, ali i duboko ukorenjenih patrijarhalnih normi, koje se teško menjaju, i dalje u velikoj meri odriču svog prava na nasledstvo.

I žene i muškarci treba da imaju imovinu i ta podela ne treba da zadire u porodične i rodbinske odnose već da se prosto dešava. Ne može jedno muško dete biti važnije od ženskog deteta, tu razlika ne sme da postoji. I ja sam iz ličnog iskustva uverena da takva podela može da doprinese većem poštovanju i iskorišćavanju te materijalne imovine na adekvatan način – smatra Rada Joksimović iz Zadruge „Zdravčica“ , prve ženske zadruge osnovane u Zlatiborskom okrugu.

Osim u javnosti, tema nasleđivanja nije tako česta ni u porodici, koja bi trebalo da bude polazište promena u načinu razmišljanja.

Кada bi kao društvo osvetlili tu problematiku i iskreno razgovarali , siguran sam da bi se mnogi ljudi osećali konfornije u situacijama koje imaju u svojim kućama o kojima ne pričaju. Onda će se osloboditi prostor da se priča o mnogim tabuima, između ostalog i tabuu nasleđivanja – kome pripada nasledno pravo, ko se čega odriče i treba li da se odriče… mišljenja je Miloš Radojević iz Regionalne razvojna agencija „Zlatibor“.

Iako se praksa i shvatanja, kao i ceo društveno-socijalni kontekst života menja, pojedini tradicionalni obrasci opstaju i prenose se na mlađe generacije.

Кoliko god da je moderno vreme i dalje se na devojke gleda kao na one koje će se udati i otići od kuće, a muškarci ti koji će ostati da održavaju imanje i žive u toj kući u kojoj su rođeni. I devojke tako rastu i nemaju osećaj sigurnosti da sutra ukoliko u braku primete nasilje imaju gde da se vrate jer je to bratovljeva kuća. I mislim da je jako bitno da se mlađim generacijama priča o tome da devojke znaju da imaju prava na svoju kuću, da je to koliko bratova toliko i njihova kuća i da znaju da ne treba da trpe nasilje ni pod kojim okolnostima i da znaju da imaju gde da se vrate – priča Ivana Tucović iz Užica.

Neposedovanje imovine čini žene ekonomski zavisnim od svojih partnera ili drugih članova porodice i povećava rizik od nekog oblika nasilja, dok odricanje od imovine može da utiče na mogućnost ostvarivanja drugih prava, ako do nasilja dođe.

Mi već godinama pružamo uslugu SOS telefona i javljaju nam se žene žrtve nasilja i imali smo nekoliko primera da su se žene odrekle imovine, ali su zbog toga izgubile pravo na novčanu socijalnu pomoć jer se smatra da se sama dovela u situaciju da nema od čega da živi zato što se odrekla svog imovinskog prava objašnjava Radmila Gujaničić iz Ženskog centra Užice.

Podela nasledstva nikada nije samo pitanje zakonske i podele na papiru, već je prožeta i različitim moralnim, porodičnim i društvenim situacijama koje ukazuju na kompleksnost ove teme, ali i na važnost da se o njoj dalje i više razgovara.

Video prilog možete pogledati ovde.