Na početku Zakona o nasleđivanju koji je donesen 1955. godine stoji: „Građani su, pod istim uslovima, ravnopravni u nasleđivanju. Muška i ženska lica ravnopravna su u nasleđivanju.“ Međutim, uprkos zakonom garantovanoj ravnopravnosti, žene su se u više od 80 slučajeva odricale svog naslednog dela u korist muških srodnika. Danas je taj procenat 36 odsto. Кoliko se društvena situacija promenila i koji faktori utiču na nasleđivanje, bila je jedna od tema o kojoj smo razgovarali sa ženama iz mesne zajednice Ivanje.

Nasleđivanje je veoma kompleksna tema koja je uslovljena nizom različitih faktora, od konkretne porodične situacije, vrste i veličine imovine do kulturnih i običajnih normi koje su karakteristične za to podneblje i koje u mnogome određuju i uspostavljaju obrasce ponašanja.

Moje mišljenje je da treba da budu ravnopravna budu i muška i ženska deca, ali je situacija na Balkanu patrijarhalna od vajkada. Nadam se da će se kroz edukacije promeniti svest ljudi da svako ima pravo nasleđivanja bez obzira na pol – kaže Desa Babić iz Ivanja.

Nasleđivanje i deoba imovine tokom istorije u velikoj meri je zavisila od toga da li u porodici ima muških ili samo ženskih potomaka.

U mojoj porodici nije bilo braće. Nas pet sestara smo podelile imovinu, zemlju i kuću, ravnopravno, na pet jednakih delova. Imam sina i ćerku i podelićemo imovinu na ravne časti, nema odvajanja i sin i ćerka će naslediti isto – ističe Biljana Novković.

Jedan od problema u našim krajevima na koji se često nailazi u postupcima nasleđivanja jesu nerešeni imovinski odnosi, to jest, da se imovina još uvek vodi na ime srodnika koji odavno nisu živi, pa sadašnji naslednici i naslednice imaju realnih poteškoća kod podele imovine.

U mojoj porodici, nas četvoro braće i sestara smo se zaista lepo dogovorili, ali greška datira još odavno, jer dedina imovina nije blagovremeno prevedena na mog oca, stričeve i tetke i onda smo mi, njihovi potomci u situaciji da to ni danas nije regulisano – objašnjava Desa Babić.

Da su običajne norme još uvek jače od zakonskih potvrđuju i podaci o vlasništvu nad imovinom, koji još uvek idu u korist muškaraca. Promena svesti i navika je dugotrajan proces, ali pomaka ima.

Mislim da se vremenom ipak budi svest kod ljudi da se žene stavljaju na svoje mesto ravnopravno sa muškarcima – smatra Biljana Novković.

Analiza odluka o nasleđivanju pokazuje da su najveći broj žena koje su se odrekle nasledstva u korist drugog naslednika, čak 55%, bile ćerke umrlog koje su svoj deo nasledstva ustupile bratu, zatim majke, koje su se u 13% slučajeva odrekle u korist sinova, a samo u 2% postupaka majke su se odrekle nasledstva u korist ćerki.

Video prilog pogledajte ovde.