Šta su glavni uzroci da se žene u Srbiji odriču svog prava na nasledstvo u korist muških srodnika i zašto je važno da raspolažu imovinom bile su neke od tema o kojima su predstavnice Foruma žena Prijepolja razgovarale sa ženama iz mesne zajednice Кolovrat.

Imovinu u Srbiji, prema podacima Geodetskog zavoda, i dalje uglavnom poseduju i nasleđuju muškarci. Od sve imovine stečene nasleđem žene su vlasnice 40,4 % te imovine. U ukupnoj imovini stečenoj poklonom žene su vlasnice 36,3 %, a od sve imovine stečene kupoprodajom žene poseduju 43,7 %. Podaci potvrđuju dosadašnju praksu da se žene uglavnom odriču nasledstva u korist muških srodnika.

Većinom je takav mentalitet naroda da ne treba ispred brata uzimati, da smo mi žene za tuđe kuće i da treba da biramo gde ćemo da odemo i šta ćemo da nađemo. Trebalo bi da se dogovore brat i sestra da može uvek da dođe i poseti svoju kuću, ako na primer nije udata ili je razvedena, trebalo bi da žena ima svoj deo očevine – mišljenja je Eldina Čolović iz Кolovrata.

Senada Zekić smatra da ako ima šta da se nasledi trebalo bi naravno i ženska deca da budu uključena i da dobiju svoj deo.

Tu ih i zakon štiti i ne uzimaju ničije, to su njihovi roditelji ostvarili tokom života i ženska su deca njihova kao i muška.

Dominantni obrasci nasleđivanja često dovode žene u situaciju da nemaju imovinu, što ih čini ekonomski zavisnim od svojih partnera ili drugih članova porodice.

Trebalo bi ta praksa i patrijarhalne norme da se promene i da nije sramota prihvatiti se imovine koja je nasleđena od oca ili majke. Žene kada se prihvate nasledstva ipak imaju neku zaštitu i podlogu i hrabrije su da odlučuju tokom života, da pokrenu neki posao i da ne budu zavisne od muževa i muškaraca – ističe Sehada Dautović.

Nadovezujući se na ovu priču Senada Zakić dodaje da se nikad ne zna se šta sudbina ženi može doneti.

I u poznim godinama mnoge žene se razvode, ako u međuvremenu nešto nije stekla u toj bračnom zajednici, nema svoju platu kojom bi obezbedila egzistenciju, a s druge strane i kod roditelja je sve poklonila bratu, ona nema gde, sem na ulicu. Tako da nije dobro ni odreći se svega u korist muških srodnika, pa ukoliko ima šta da se podeli, treba imati uvek nešto svoje i neku sigurnost – dodaje Senada.

Među glavnim uzrocima odricanja žena prava na nasledstvo prepoznaju se ukorenjene patrijarhalne norme koje se teško menjaju, nedovoljna informisanost žena o svojim pravima, ali i lošiji ekonomski položaj žena.

Video prilog pogledajte ovde.