Uličnom akcijom STOP NASILJU NAD ŽENAMA – NISI SAMA Forum žena Prijepolja u saradnji sa ostalim članicama Mreže žena protiv nasilja -region jugozapadne Srbije, pružio je podršku ženama koje trpe nasilje da se ohrabre i prijave nasilnika, ali i ukazao celom društvu da ne postoji opravdanje za nasilje! Od početka godine do danas u porodičnom i partnerskom nasilju ubijene su 22 žene, podaci su sa kojima Srbija dočekuje 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Platoom Doma kulture u Prijepolju odjeknula su imena dvadeset dve žene koje su ubijene od početka godine, za koje saznajemo na osnovu analize medijskih sadržaja koju vrši Autonomni ženski centar, budući da ne postoji zvanična statistika o femicidu u Srbiji. Procenjuje se da svake godine u proseku između 25 i 40 žena bude ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju.
Femicid je samo krajnji i najbrutalniji ishod najčešće dugogodišnjeg nasilja nad ženama, koje može biti psihičko, ekonomsko, seksualno ili fizičko, a koje počiva na nejednakim odnosima moći između muškaraca i žena. Najčešće je motivisano željom za kontrolom žene . Neadekvatan odgovor institucija na nasilje nad ženama je jedan od čestih razloga zbog kojih se nasilje ne smanjuje, ali i dolazi do fatalnih ishoda. Zbog toga je od krucijalne važnosti dobra saradnja i umreženost između nadležnih institucija, nevladinog sektora, ali i medija – istakla je predsednica UO “Foruma žena Prijepolja“ Mileva Malešić.

Ženske organizacije i institucije zajedno bi trebalo da su podrška ženama koje trpe nasilje, garantujući im pomoć.
Ženske nevladine organizacije koje su okupljene oko Mreže žena protiv nasilja Srbije, oko 30 organizacija, se trude da menjaju zakone, da utiču na javne politike, da utiču na institucije da bi se poboljšao položaj žena koje žive u situaciji nasilja. Ženske organizacije imaju 26 SOS telefona koji pružaju ženama pravnu i psihološku podršku, a od toga je šest licenciranih koji spadaju u sistem socijalne zaštite. Međutim, SOS telefoni osnovani u okviru ženskih organizacija nisu dobili nacionalni broj već je taj broj dat nacionalnom telefonu u Zvečanskoj, čime je država pokazala da ne priznaje našu ekspertizu i naš tridesetogodišnji rad, kojim smo se mi borili da se nasilje u porodici sankcioniše, da se prikaže kao zločin i da žene koje doživljavaju nasilje u porodici imaju pravo na život bez nasilja i da institucije reaguju na to – navela je operativna koordinatorka Mreže žena protiv nasilja Dragana Veljović.

Istraživanja ženskih organizacija potvrđuju da su žene na selu u većem riziku od nasilja u porodici.
Ovo je po mnogo čemu istorijski datum, a pre svega jer ovu akciju organizujemo sa seoskim ženama koje su po prvi put osnažene da sa nama stoje na ulici kada je tema nasilja u pitanju. Imali smo brojne radionice i događaje, ali taj trenutak kada treba javno da izađete i svojim telom svedočite o nekom svom stavu je mnogo drugačije od svega drugog u aktivizmu. Žene su nam rekle da je udruživanje način da poprave svoj položaj i ekonomski, ali i ovaj koji se tiče nasilja, jer su one, pogotovo žene koje žive u duboko ruralnim naseljima izolovane i od informacije i od socijalne podrške i za njih je udruživanje od velikog značaja – rekla je predsednica UO „Ženski centar Užice“ Radmila Gujaničić.

Nasilje nije privatna stvar, već društveni problem, protiv koga svi treba da ustanemo! Nijedna žena manje, nijedna žrtva više!

Video prilog pogledajte ovde.