Podjednaka zastupljenost muškaraca i žena na mestima odlučivanja je pitanje pravde. Budući da žene čine polovinu građanstva treba da zauzimaju i polovinu mesta u parlamentu, lokalnim skupštinama, savetima mesnih zajednica… Кakva je situacija u opštinama jugozapadne Srbije i šta treba učiniti da se glas žena čuje u kreiranju javnih politika svedočile su žene iz opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Užice na dvodnevnom seminaru na Zlataru.

Žene iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Užica, učesnice dvodnevnog seminara, svedočile su o razlikama u životima žena i muškaraca u okruženju, nedovoljnom učešću žena u odlučivanju i neophodnoj rodnoj ravnopravnosti u svim sferama društvenog života. Dok se na donošenje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji čeka deinstitucionalizovani su svi prethodno ostvareni rezultati, istakla je Biljana Maletin, trenerica na seminaru.
Mi zapravo živimo istorijski momenat u kome se jasno vidi da kad ne radi parlament, kad ne rade institucije sistema onda je svejedno ko u njemu sedi, žene ili muškarci. Ne bih rekla da je problem u ženama i da one neće, već u sistemu koji je u ovom trenutku, ovakav kakav je. Meni se čini da i u Srbiji i na planeti imamo sve veći broj angažovanih žena u različitim oblastima. Žene ustaju da pričaju o životnoj sredini, javne ličnosti govore o pozicijama žena u svim sferama društva. Otvaraju se nove teme, novinarke, glumice, profesorke univerziteta, žene sa sela se udružuju, žena sa invaliditetom…Jako mnogo angažmana, ali je problem što je sa druge strane sistem koji ne dozvoljava da se te teme probiju, da se problemi rešavaju u skladu sa vrednostima koje propisuju ta udruženja – ističe ekspertkinja za rodnu ravnopravnost Biljana Maletin.

Uključivanjem žena u rad saveta mesnih zajednica i ostalih tela u lokalnoj samoupravi, značajno se poboljšava kvalitet života svih građana i građanki. Ono što je dobro za žene dobro je i za čitavo društvo

Žene više gledaju da li imaju prevoz, da li deca imaju neku pomoć do škole ili ako su socijalno ugrožene porodice, da im obezbede bolje uslove za život – kaže Rada Milićević iz Priboja.

Žene više prepoznaju šta nedostaje u zajednici nego muškarci. Žene su borbenije i više istraju u svom ostvarenju cilja – smatra Snežana Bezarević.

Žene drugačije vide svet. Naravno, i muškarci rade i doprinose društvu, ali isto tako i žene mogu doprineti poboljšanju društva u kome živimo – stav je Senade Zekić iz Prijepolja.

Jedna od tema kojom su se učesnice seminara bavile je i javno zastupanje, koje je veoma važno kada želimo da menjamo javne politike, načine delovanja i utičemo na veće uključivanje žena u politički život. Zašto je važno da bude više žena na mestima odlučivanja?

Što više okupljanja, podstiče da se žene više aktiviraju, da bolje razmišljaju i otvore prozor u svet – kaže Rada Milićević.

Snežana Bezarević smatra da bi se žene aktivirale, potrebna je veća podrška porodice, mesne zajednice, države…celog okruženja.

Ima mnogo tih malih koraka koje možemo da napravimo, a da onda naše okruženje korak po korak, postane drugačije. Odgovorni smo i možemo da očekujemo odgovornost od drugih tek onda kada se sami angažujemo – zaključuje Biljana Maletin.

Seminar „Javno zastupanje u lokalnoj zajednici ili kako da problemi žena postanu rešivi“, Udruženje Forum žena Prijepolja organizovalo je u okviru projekta „EU za ŽENE Zlatiborskog okruga“, koji se realizuje uz podršku Evropske unije, Ambasade kraljevine Norveške u Beogradu i Balkanskog fonda za demokratiju nemačkog Maršalovog fonda SAD.