Povodom 18. maja – nacionalnog Dana sećanja na žene žrtve nasilja, različitim akcijama i saopštenjima ženske organizacije su poslale poruku da država mora svakoj svojoj građanki da obezbedi zaštitu od nasilja. Povodom Dana sećanja, sopštenjem se obratio i zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je upozorio na povećan rizik od nasilja nad ženama u kriznim situacijama.

U 2019. godini ubijeno je 28 žena, a od početka ove godine 10, od čega samo u poslednjih nedelju dana pet, saopšteno je iz organizacije „Fem plac“, Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju i Kuće rodnih znanja i politika. Istaknuto je da u Srbiji i dalje nema javno dostupnih statističkih podataka o rasprostranjenosti femicida, a istraživanja pokazuju da izvršenju ubistva najčešće prethodi nasilje u porodici ili partnerskom odnosu, koje često nije prepoznato kao rizično od strane nadležnih institucija.

I Mreža „Žene protiv nasilja“ povodom Dana sećanja na žrtve femicida poziva državu da uspostavi evidenciju o femicidu, ali i sve relevantne državne institucije da pravovremeno reaguju i spreče nasilje prema ženama i femicid. Poručuju da nadležni treba da uspostave punu saradnju sa ženskim specijalizovanim servisima, jer je tokom pandemije Kovid-a 19 posebno došla do izražaja posvećenost ženskih nevladinih organizacija, koje su nastavile da pružaju podršku ženama bez obzira na okolnosti.

U situacijama krize sa najviše izazova susreću se žene sa invaliditetom, žene na selu i Romkinje, koje su i pre pandemije bile u osetljivom položaju, navodi se u saopšenju Zaštitnika građana Zorana Pašalića. Ukazuje se da posledice pandemije – strah, neizvesnost, siromaštvo i ekonomska nesigurnost, povećavaju rizik od intenziviranja nasilja u porodici, koje može dovesti i do tragičnih ishoda. Ombudsman smatra da bi veliki korak ka unapređenju zaštite žena od porodičnog nasilja predstavljalo usvajanje Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima, i pratećeg Akcionog plana. Dodaje da je neophodno uskladiti Krivični zakonik s Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a posebno je potrebno dosledno, sveobuhvatno i blagovremeno primenjivati Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Smanjenju nasilja nad ženama najviše doprinosi podizanje svesti o apsolutnoj nedozvoljenosti i kažnjivosti rodno zasnovanog nasilja, u čemu izuzetno značajnu ulogu imaju mediji. Pašalić je istakao i da mediji istovremeno imaju odgovornost da poštuju profesionalne standarde i da se uzdrže od senzacionalističkog izveštavanja, relativizacije i opravdavanja nasilnika u slučajevima ubistava žena i drugih vidova rodno zasnovanog nasilja.

Nacionalni Dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici, 18. maj, obeležava se od 2017. godine, na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije. Odluka je doneta na inicijativu Mreže Žene protiv nasilja, koju je potpisima podržalo 8000 građanki i građana u 25 gradova, uključujući i Prijepolje, i na zvanični predlog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Povod za pokretanje inicijative bili su zločini počinjeni 2015. godine, kada je tokom samo tri dana, od 16. do 18. maja, ubijeno 7 žena.