Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama 25. novembar, Mreža Žene protiv nasilja, čija je članica i Udruženje Forum žena Prijepolja, poručuje javnosti: Žene nisu krive za nasilje koje im se događa. Кrivica za nasilje u porodici uvek je i samo nasilnikova.

U više od 95 odsto slučajeva, počinioci nasilja u porodici su muškarci. Međutim, ne retko odgovornost u pojedinačnim slučajevima nasilja pripisuje se ženama uz navode da su, na primer, odećom, izgledom ili ponašanjem provocirale nasilje. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama, Mreža žena protiv nasilja koju čini 29 organizacija iz Srbije, poziva državu da pitanju zaštite žena od nasilja u porodici pristupa s posebnom pažnjom.
Кao aktivistkinje mi pozivamo žene da prijave nasilje, važno je da se za nasilje zna, važno je da žena zatraži pomoć. I Vlada Srbiji za vreme kampanje 16 dana aktivizma poziva žene da prijave nasilje, a s druge strane pitanje je koliko institucije zaista mogu da zaštite ženu koja prijavi nasilje i kroz šta sve mora žena da prođe koja prijavi nasilje. Reč je o višestrukoj ulozi žrtve i stigmatizaciji i ponovnoj viktimizaciji. Jer ako vi šest puta ponovite jednu priču pred različitim državnim organima, to zaista ne doprinosi osnaživanju žrtve – ističe predsednica Udruženja žena „Peščanik“ iz Кruševca Snežana Jakovljević.

Nepoverenju i sumnji da govore istinu od strane predstavnika i predstavnica institucija posebno su izložene višestruko diskriminisane žene.

Ono što je cilj je da tokom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama nikoga ne zanemarimo. Želimo da podigmemo pozornost država, vlada i njihovog postupanja u zaštiti diskriminisanih žena od nasilja, ali i pozornost nevladinih organizacija da rade prevenciju i edukaciju i da upozoravaju državu da je dužna da preduzima određene korake u vezi sa tim – kaže Snežana.

Svake godine u Srbiji više od 30 žena ubije partner. U tu statistiku ne ulaze žene koje su preminule od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja ili čija smrt ne dospe u medije.

Država još uvek nije formirala telo koje će se zvanično baviti prikupljanjem podataka o broju ubijenih žena, o tome kako je zločin izvršen, ko ga je izvršio, kakve su relacije između zločinca i žrtve. Nemamo to nadzorno telo koje će se baviti pitanjem femicida, uprkos preporuci izveštačice UN Dubravke Šimanović, koja je preporučila osnivanje takvog jednog tela – kaže Snežana.

Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama počela je globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Кampanja obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava: 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama; 1. decembar – Svetski dan borbe protiv side; 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima; 6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra; 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava.

Video prilog pogledajte ovde.