Građani i mediji zajedno u borbi protiv korupcije

Cilj projekta: Transparentniji rad lokalnih samouprava jugozapadne Srbije i smanjenje korupcije – glavne prepreke ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju usled povećane kontrole rada lokalnih samouprava i njenih institucija od strane informisanih i aktivnih građana kao jednog od uslova demokratskog društva.Povećanje informisanosti građana i građanki jugozapadne Srbije na temu korupcije i slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.
Trajanje: 6 meseci
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost uz podršku USAID-a


Jačanje komunikacijskih kapaciteta FŽP

Cilj projekta: Jačanje komunikacijskih kapaciteta Udruženja Forum žena Prijepolja kroz edukacije, rad sa konsultantima i nabavku opreme radi zastupanja i promocije vladavine prava, borbe protiv korupcije, transparentnosti i odgovornosti vlasti na lokalnom nivou i povećanja svesti građana/ki o temama od javnog interesa i značaja za građane u lokalnim sredinama.
Trajanje: 6 meseci
Donator: Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost uz podršku SIDA


Predstavljanje žena u medijima

Cilj projekta: Informisanje i senzibilisanje javnosti za adekvatno predstavljanje žena u medijima u cilju unapređenja i uspostavljanja rodne ravnopravnosti u Srbiji.
Povećanje vidljivosti i promena medijske slike o ženama.

Trajanje: 5 meseci
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja


Unapređenje profesionalnh i etičkih standarda za rodno osetljivo izveštavanje – Bez rodnih stereotipa i senzacionalizma u medijskim sadržajima

Cilj projekta: Unapređenje medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije, jačanje stručnih kapaciteta novinarskog i menadžerskog kadra u podizanju nivoa medijske pismenosti novinara i novinarki lokalnih medija u Srbiji, kao i svih građana i građanki u Srbiji u cilju suzbijanja rodnih stereotipa i senzacionalizma u izveštavanju.
Trajanje: 5 meseci
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja


Nasleđe i tradicija Bošnjaka u savremenom svetu

Cilj projekta: Doprinos razvijanju kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica, kroz produkciju i emitovanje video priloga i klipova o kulturi i običajima bošnjačke nacionalne manjine, kao i jačanje stručnih kapaciteta Televizije Forum u oblasti informisanja nacionalnih manjina u cilju kvalitetnijeg informisanja pripadnika nacionalnih manjina.
Trajanje: 5 meseci
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja


Medijski sadržaji pristupačni osobama sa invaliditetom

Cilj projekta: Doprinos unapređenju kvaliteta života osoba sa invaliditetom, njihovom ravnopravnom uživanju prava naslobodu mišljenja i izražavanja, kao i prava na informisanje kroz produkciju medijskih sadržaja koji su prisutpačni osobama sa invaliditetom (titlovani i prevedeni na znakovni jezik) ali i informisanje i jačanje svesti javnosti o njihovim pravima, položaju i problemima i značaju inkluzivnog društva.
Trajanje: 5 meseci
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja


Otpad kao resurs, a ne problem

Cilj projekta: Informisanje o održivom upravljanju otpadom, efikasnijem korišćenju resursa, doprinos zaštiti životne sredine i ciljevima održivog razvojašto će dalje voditi ka aktivnom i odgovornom unapređenju lokalnih zajednica i regiona.
Trajanje: 5 meseci
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja


Mediji u funkciji podsticanja ženskog preduzetništva​

Doprinos ostvarenju specifičnog cilja Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016 – 2020. koji se odnosi na “unapređenje ekonomskog položaja žena i položaja žena na tržištu rada, s posebnim akcentom na marginalizovane grupe”.

Povećanje znanja i informisanosti žena, učesnica seminara, na temu ženskog preduzetništva i senzibilisanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa. Povećanje informisanosti javnosti, sa posebnim akcentom na žene,na temu ženskog preduzetništva /promocija ženskog preduzetništva.
Trajanje: 12 meseci

Donator: UN Women


Informisani i aktivni građani – korak bliže Evropskoj uniji

Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblastima poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, medijskih sloboda i nezavisnosti medija, energetske efikasnosti i poljoprivrede i ruralnog razvoja. Jačanje kapaciteta organizacije i zaposlenih u TV Forum (izrada Strateškog plana organizacije i nabavka opreme).
Trajanje: 10 meseci
Donator: Beogradska otvorena škola kroz podršku Švedske međunarodne organizacija za razvoj i saradnju


Predstavljanje poljoprivrednih, turističkih i energetskih potencijala opštine Prijepolje

Cilj projekta: Informisanje i povećanje znanja zajednice o poljoprivrednim i turističkim potencijalima, kao i merama energetske efikasnosti opštine Prijepolje.
Trajanje: 3 meseca
Donator: Opština Prijepolje


Transparentnije i odgovornije trošenje novca građana/ki Prijepolja

Jačanje komunikacijskih kapaciteta organizacije Foruma žena Prijepolja (TV Forum i portal Forum INFO) i organizacija Mreže žena jugozapadne Srbije kroz organizovanje treninga, analizom podataka i produkcijom medijskih sadržaja u cilju:

– Javnog zastupanja i promocije vladavine prava, borbe protiv korupcije, transparentnosti i odgovornosti vlasti na lokalnom nivou;
– Promocije i korišćenja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
– Povećanje svesti građana/ki o temama od javnog interesa i
značaja za građane u lokalnim sredinama.

Trajanje: 6 meseci
Donator: Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA kroz podršku Švedske međunarodne organizacije za razvoj i saradnju


Samohrani roditelji – položaj u društvu i značaj podrške

Generalni cilj – Unapređenje položaja i eliminacija diskiminacije samohranih roditelja u opštinama jugozapadne Srbije.
Specifični ciljevi i aktivnosti – 1. jačanje svesti i informisanosti građana/ki Prijepolja i Nove Varoši na temu samohranih roditelja, problema sa kojima se oni suočavaju u cilju smanjenja diskriminacije (medijska kampanja – produkcija 1 tv spota, 4 TV priloga, 4 novinarska teksta), 2. senzibilisanje predstavnika/ca lokalnih vlasti i nadležnih institucija kao i predstavnika biznis sektora za probleme samohranih roditelja i iniciranje saradnje u cilju unapređenja položaja samohranih roditelja (organizacija okruglog stola na temu: Položaj samohranih roditelja u društvu i značaj podrške, 2 ulične akcije i organizacija sastanka sa predstavnicima biznis sektora), 3. prikupljanje informacija o znanju/informisanosti građana/ki na temu položaja samohranih roditelja, toleranciji, stereotipima i predrasudama prisutnim u patrijarhalnim sredinama (istraživanje – ankete).
Donator: Кancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS
Trajanje: 4 meseca


Medijska prezentacija kulturnog nasleđa Bošnjaka

Doprinos razvijanju kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica, kroz produkciju i emitovanje medijskih sadržaja o kulturi i običajima bošnjačke nacionalne manjine, kao i jačanje stručnih kapaciteta Televizije Forum u cilju kvalitetnijeg informisanja pripadnika nacionalnih manjina.
Trajanje: 10 meseci
Donator: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave


One nas inspirišu

Informisanje građana i građanki o položaju žena i problemimas kojima se suočavaju, kroz formu kratkih video klipova postavljenih na društvene mreže, emitovanih na Televiziji Forum i objavljenih na portalu Forum INFO. Na taj način želimo da povećamo njihovo znanje, utičemo na svest i stvorimo okruženje u kojem se poštuju žene – majke, bake, supruge, kćeri.
Trajanje: 6 meseci
Donator: Internews / USAID


Raznolikost u fokusu mladih
Cilj projekta je da se srednjoškolci edukuju o važnosti poštovanja ljudskih prava, različitosti, interkulturalizma, aktivizma i učešća u procesima donošenja odluka kroz podršku u kreiranju i proizvodnji kratkih video klipova radi promovisanja pozitivnog građanskog angažmana i smanjiti verovatnoću da se uključe u antisocijalna ponašanja, što potencijalno uključuje i ekstremistička / nasilna.
Donator: OSCE Misija u Srbiji
Trajanje: 4 meseca


Ekonomski nezavisna žena – ravnopravna članica društva

Cilj projekta:  Ekonomsko osnaživanje žena unapredjenjem njihovih znanja, kapaciteta i motivisanosti za pokretanje sopstvenog biznisa i jacanje svesti gradjana putem medijske kampanje o polozaju zena, značaju njihovog ekonomskog osnaživanja ali i razvoja ženskog preduzetništva kao uslova ekonomskog razvoja lokalne zajednice.

Trajanje: 3 meseca

Donator: Australijska ambasada


Osam vekova manastira Mileševe, svetionika kulture i duhovnosti

Cilj projekta: Unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opštine Prijepolje i ostalih opština na teritoriji jugozapadne Srbije o manastiru Mileševi –  izuzetnom kulturnom i duhovnom centru srpske kulture i promocija turističkih potencijala Prijepolja – promocija manastira Mileševe.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija


Mediji o ženama Čajetine

Cilj projekta:Informisanje i senzibilisanje javnosti za adekvatno predstavljanje žena u medijima  u cilju unapređenja i uspostavljanja rodne ravnopravnosti u opštini Čajetina, povećanje vidljivosti žena u medijima i promene trenutne medijske slike.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Opština Čajetina


Održivi mediji – crowdfunding kampanja TV Forum

Cilj projekta: Povezivanje i izgradnja odnosa sa zajednicom kroz primenu inovativnih modela poslovanja i održivosti – priprema i organizacija crowdfunding kampanje za kupovinu savremene studijske opreme za TV Forum.

Trajanje: 6 meseci

Uspešnu kampanju sproveli smo uz podršku Catalyst Balkans u okviru USAID-ovog Projekta jačanja okruženja za održivost medija.