Informisani i aktivni građani – korak bliži Evropskoj uniji

Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija.

Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblastima poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, medijskih sloboda i nezavisnosti medija, zaštitite životne sredine i transparentnosti i odgovornosti  javnih vlasti.

Trajanje: 10 meseci

Partner: Beogradska otvorena škola

Donator: Švedska međunarodna organizacija za razvoj i saradnju

Predstavljanje seoskih žena i žena sa invaliditetom u medijima

Cilj projekta: informisanje i senzibilisawe  javnosti za adekvatno predstavljanje seoskih žena i žena sa invaliditetom u medijima u Republici Srbiji u cilju unapređenja medijske slike pomenutih kategorija žena a time i rodne ravnopravnosti.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Medijska nevidjivost osoba sa invaliditetom u ruralnom području

Cilj projekta: doprinos unapređenju  kvaliteta života  osoba sa invaliditetom  u selima opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš povećanjem njihove vidljivosti,  obezbeđivanjem njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja,  informisanjem  i senzibilisanjem  javnosti o njihovim pravima, položaju i problemima.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Unapređenje zakonskog okvira i politika za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring njihove primene u praksi – Diskriminacija osoba sa invaliditetom pri zapošljavanju

Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom putem zapošljavanja i stvaranja preduslova za ekonomsku nezavisnost. Promocija njihovih potencijala, znanja i mogućnosti, kako bismo doprineli njihovoj inkluziji na tržištu rada, podizanje svesti poslodavaca, ali i osoba koje odlučuju o uslovima različtih konkursa za stručnu praksu, javne radove i slično kroz sastanke i medijsku kampanju.

Trajanje 3 meseca

Donator: Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda kroz podršku Evropske Unije (EIDHR)


Otpad „kamen“ spoticanja za ulazak Srbije u Evropsku uniju

Povećanje informisanosti i znanja i senzibilisanje građana/ki, predstavnika/ca lokalnih vlasti i nadležnih institucija i preduzeća, predstavnika/ca ekoloških udruženja i medija, opština Prijepolje, Nova Varoš i Priboj o održivom upravljanju otpadom, efikasnijem korišćenju resursa, zaštiti životne sredine i  ciljevima održivog razvoja.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije


Poljoprivredni potencijali, kulturno-istorijske vrednosti, verski i banjski turizam, šansa za razvoj Priboja

Unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opštine Priboj i ostalih opština na teritoriji Jugozapadne Srbije o  poljoprivrednim potencijalima, verskom i banjskom turizmu  i kulturno istorijskim vrednostima ovog područja kroz produkciju medijskih sadržaja koji su emitovani na TV Forum i portalu Forum info.

Trajanje 6 meseci

Donator: Opština Priboj


Javno o javnim politikama

Cilj Projekta je  istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje svih građana na teritoriji opštine Čajetina o svemu što je od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finanisraju iz budžeta Opštine Čajetina,  kao i podsticanje raznovrsnosti medijskih  sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i  profesionalnih medija, odnosno o svemu  o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Trajanje: 10 meseci

Donator: Opština Čajetina