Koliko blizu ili daleko smo od Evropske unije? Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblasti poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, slobode i nezavisnosti medija i zaštite životne sredine i održivog razvoja lokalne zajednice. Trajanje: 7 meseci Partner: Beogradska otvorena škola (BOŠ) Donator: Švedska međunarodna organizacija za razvoj i saradnju (SIDA)
Uloga medija u borbi protiv korupcije Cilj projekta: povećanje informisanosti i unapređenje znanja organa javne vlasti, organizacija civilnog društva i građana o pravnom okviru, mehanizmima i merama za sprečavanje korupcije. – Obrazovanje novinara za izveštavanje  o korupciji, u cilju izbegavanja novinarskog senzacionalizma i daljeg širenja javne svesti o opasnosti i štetnosti korupcije i neophodnosti njenog suzbijanja. – Usvajanje akata od strane izdavača medija i pružaoca audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, kojima se definiše postupanje sa poklonima i pitanje sukoba interesa novinara i urednika. -Podsticanje aktivne saradnje i partnerstva između nosilaca antikorupcijskih mera i organizacija civilnog društva. Trajanje: 12 meseci Donator: Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije
Predstavljanje žena u medijima Informisanje i senzibilisanje javnosti o adekvatnom predstavljanju žena u medijima u cilju promocije i uspostavljanja rodne ravnopravnosti u Srbiji i povećanja vidljivosti žena u medijima. Trajanje: 7 meseci Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Kulturna i verska sehara Bošnjaka Razvijanje kulture dijaloga i boljeg razumevanja između zajednica i doprinos očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta Bošnjačke nacionalne manjine. Trajanje: 7 meseci Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Običajno i arhitektonsko nasleđe Bošnjaka Unapređenje informisanja javnosti i predstavljanje običajnog i arhitektonskog nasleđa Bošnjačke nacionalne manjine. Trajanje: 7 meseci Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Odgovornim upravljanjem otpadom do održivog razvoja zajednice Povećanje informisanosti i znanja i senzibilisanju građana/ki, predstavnika/ca lokalnih vlasti i nadležnih institucija i preduzeća, predstavnika/ca ekoloških udruženja i medija, opština Prijepolje, Nova Varoš i Priboj o temama smanjenja nastajanja otpada i divljih deponija, razdvajanja i reciklaže otpada što će dalje voditi ka aktivnom i odgovornom unapređenju lokalnih zajednica i regiona. Trajanje: 7 meseci Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Nesanitarne deponije – ekološke bombe Cilj projekta je Informisanje o problemima nesanitarnih  gradskih  deponija (smetlišta) u opštinama Prijepolje, Priboj i Nova Varoš i posledicama takvog stanja; zakonskim okvirima, merama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti u cilju  upravljanja otpadom  u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, i odlaganja otpada. Edukacija učenika/ca od 5 do 8 razreda tri osnovne škole, iz sve tri opštine o pitanjima značajnim za  očuvanje životne sredine i pravilnog postupanja sa  otpadom. Trajanje: tri meseca Donator: Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
Promocija poljoprivrednih potencijala i proizvoda opštine Priboj Medijska promocija poljoprivrednih potencijala i proizvoda opštine Priboj sa posebnim akcentom na ulogu žena na selu i doprinos održivom razvoju lokalne zajednice. Trajanje: 6 meseci Donator: Opština Priboj