Samohrane majke – (ne)ravnopravnost i mehanizmi zaštite

Cilj projekta: unapređenje položaja žena – samohranih majki u opštinama jugozapadne Srbije. Senzibilisanje građana/ki za probleme sa kojima se samohrane majke svakodnevno suočavaju i promenu tradicionalnih stereotipa i predrasuda o ženama, u ovom slučaju, samohranih majki, kako bi doprineli većoj informisanosti građana/ki i povećanoj toleranciji prema ovoj višestruko diskriminisanoj grupi. Unapređenje saradnje i podrške nadležnih institucija i lokalne vlasti samohranim majkama.

Trajanje: 3 meseca

Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije


Unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti putem medija

Informisanje javnosti o ženskim ljudskim pravima i trenutnom položaju žena u Srbiji u cilju motivacije svih građana/ki da aktivno učestvuju u promociji rodne ravnopravnosti i unapređenju položaja ove marginalizovane grupe.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministrstvo kulture i informisanja Republike Srbije 


Informisanje javnosti o pravima, položaju, potrebama i mogućnostima ocoba sa invaliditetom

Informisanje javnosti o pravima i  položaju osoba sa invaliditetom u cilju motivisanja građana/ki da aktivno učestvuju u procesima unapređenja položaja ove marginalizovane grupe i povećanje dostupnosti proizvedenog medijskog sadržaja pomoću znakovnog jezika i titlovanjem.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministrstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Mediji – kontrolori rada lokalne vlasti

Unapređenje znanja novinara/ki Lokal presa na teme budžeta, javnih nabavki i državne pomoći u cilju jačanja njihovih stručnih kapaciteta i kvalitetnijeg izveštavanja o transparentnosti rada svojih lokalnih samouprava kao i nformisanje javnosti o principima rada lokalne samouprave.

Trajanje: 7 meseci

Donator: Ministrstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Arhitektura, obrazovanje i kulturno nasleđe Bošnjaka

Unapređenje kulture dijaloga i informisanje o kulturnom nasleđu Bošnjačke nacionalne manjine kroz predstavljanje kulturnog identiteta u oblasti arhitekture i obrazovnih ustanova.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministrstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Adolescentni klub Frend

Glavni cilj ovog projekta je smanjenje maloletničke delikvencije kroz psihološke radionice sa decom uzrasta od 7 do 14 godina i njihovim roditeljima u saradnji sa Centrom za socijalni rad u Prijepolju.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije


Pravovremena i tačna informacija kao dobro seme za moju njivu

Unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opštine Prijepolje i ostalih opština na teritoriji jugozapadne Srbije o poljoprivrednim potencijalima ovog područja. Povećanje znanja i senzibilisanje zajednice za pitanja iz oblasti poljoprivrede od značaja za građane i građanke opštine što će dalje voditi ka aktivnom i odgovornom učešću građana u unapređenju svoje lokalne zajednice.

Trajanje: 7 meseci

Donator: Opština Prijepolje


Turistička razglednica Nove Varoši

Cilj projekta: unapređenje informisanosti i znanja i medijska promocija građana i građanki opština na teritoriji jugozapadne Srbije o turističkim potencijalima opštine Nova Varoš.

Trajanje: 11 meseci

Donator: Opština Nova Varoš


Priboj – grad legata i izuzetne kulturnoistorijske prošlosti

Cilj projekta: unapređenje informisanosti i znanja građana i građanki opština na teritoriji jugozapadne Srbije o kulturnom nasleđu opštine Priboj. Medijska promocija i povećano interesovanje turista za kulturno nasleđe Priboja.

Trajanje: 7 meseci

Donator: Opština Priboj


Za zdrav život – Ordinacija TV Forum

Promocija zdravih stilova života i podizanje nivoa znanja građana/ki Jugozapadne Srbije kroz produkciju emisija Ordinacija TV Forum na teme iz oblasti zadravstva.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Opština Prijepolje