Informisani – aktivni i odgovorni građani i građanke

Cilj projekta: informisanje građana/građanki Prijepolja, Priboja i Nove Varoši o temama od javnog interesa i njihovo aktivnije uključivanje u rad lokalne zajednice.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Umetnost i kultura življenja Bošnjaka

Cilj projekta: predstavljanje usmenog i pisanog stavralaštva, arhitekture i običaja življenja Bošnjačke nacionalne manjine u Prijepolju.

Trajanje: 7 meseci

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Osobe sa invaliditetom na tržištu rada

Cilj projekta: osnaživanje osoba sa invaliditetom da aktivno traže posao i podizanje svesti zaposlenih u institucijama i privrednim subjektima o potrebama OSI.

Trajanje: 7 meseci

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Unapređenje novinarskog i medijskog profesionalizma i stručnosti u cilju borbe protiv korupcije

Cilj  projekta: unapređenje novinarskog medijskog profesionalizma i stručnosti u cilju borbe protiv korupcije kroz istraživanje, seminare i pokretanje inicijative za usvajanje dokumenta koji bi regulisao postupanje u skuobu interesa urednika i novinara/ki.

Trajanje: 7 meseci

Donator: Ministrstvo kulture i informisanja Republike Srbije


Mlade žene u mirovnim pokretima u Srbiji

Produkcija dokumentarnog filma o ženskim mirovnim pokretima u Srbiji kroz istoriju, aktuelnom stanju i ulozi mladih žena u ženskim organizacijama danas.

Trajanje: tri meseca

Donator: Kvinna till kvinna


Informisani građani – aktivni građani

Podizanje svesti i znanja građana i građanki opštine Prijepolje kroz produkciju 12 emisija na teme  od javnog interesa sa posebnim akcentom na rodnu ravnopravnost i ženska ljudska prava.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Misija OEBS-a u Srbiji


Adolescentni klub Frend

Cilj  projekta: smanjenje maloletničke delikvencije kroz psihološke radionice sa decom uzrasta od 7 do 14 godina sa rizičnim ponašanjem i njihovim roditeljima u saradnji sa Centrom za socijalni rad u Prijepolju.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije


Zajednički o zajedničkim problemima

Promocija trurističkih i kulturnih potencijala opštine Priboj i Informisanje građana Priboja o temama od javnog interesa.

Trajanje: 6 meseci

Donator: Opština Priboj