O Nama

Forum žena Prijepolja je ženska nevladina organizacija koja se bavi osnaživanjem žena i promovisanjem rodne ravnopravnosti putem medija. Organizacija je osnovana 2000. godine i realizovala je brojne projekte koji su za cilj imali podizanje svesti javnosti o rodnoj ravnopravnosti, osnaživanje žena za učešće u javnom i političkom životu, ekonomsko osnaživanje žena i povećanje vidljivosti žena u medijima. Od 2008. u okviru Foruma žena Prijepolja pokrenuta je tv stanica civilnog sektora, Televizija Forum.

Najbitniji rezultati

0 +
Učesnici/ce na seminarima/obukama
0
Realizovani projekti
0
Donatori

Najnovije vesti

Jezik – moćno oružje u promeni kulturnih obrazaca

Usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti institucije i mediji obavezni su da koriste rodno osetljiv jezik. Rodno osetljiv jezik ne podrazumeva samo imenovanje žena koje obavljaju određena zanimanja ili vrše određene…