REALIZOVANI PROJEKTI U 2020. GODINI

By Forum Žena

„Nejednaka raspodela poslova staranja – Neplaćeni rad na plećima žena“ Cilj projekta: Doprinos povećanju vidljivosti neplaćenih poslova staranja koji nisu prepoznati u društvu niti valoriziovani, kroz produkciju i emitovanje medijskih sadržaja, organizaciju okruglog stola i kroz fokus grupe ispitivanje najpotrebnijih vidova podrške ženama u okviru svakodnevnih neplaćenih poslova. U okviru projekta je objavljeno 40 medijskih…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2019. GODINI

By Forum Žena

Građani i mediji zajedno u borbi protiv korupcije Cilj projekta: Transparentniji rad lokalnih samouprava jugozapadne Srbije i smanjenje korupcije – glavne prepreke ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju usled povećane kontrole rada lokalnih samouprava i njenih institucija od strane informisanih i aktivnih građana kao jednog od uslova demokratskog društva.Povećanje informisanosti građana i građanki jugozapadne Srbije na…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2018. GODINI

By Forum Žena

Informisani i aktivni građani – korak bliži Evropskoj uniji Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblastima poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, medijskih sloboda i nezavisnosti medija, zaštitite životne sredine i…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017. GODINI

By Forum Žena

Koliko blizu ili daleko smo od Evropske unije? Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblasti poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, slobode i nezavisnosti medija i zaštite životne sredine i održivog…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

By Forum Žena

Samohrane majke – (ne)ravnopravnost i mehanizmi zaštite Cilj projekta: unapređenje položaja žena – samohranih majki u opštinama jugozapadne Srbije. Senzibilisanje građana/ki za probleme sa kojima se samohrane majke svakodnevno suočavaju i promenu tradicionalnih stereotipa i predrasuda o ženama, u ovom slučaju, samohranih majki, kako bi doprineli većoj informisanosti građana/ki i povećanoj toleranciji prema ovoj višestruko…