REALIZOVANI PROJEKTI U 2019. GODINI

By Forum Žena

Građani i mediji zajedno u borbi protiv korupcije Cilj projekta: Transparentniji rad lokalnih samouprava jugozapadne Srbije i smanjenje korupcije – glavne prepreke ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju usled povećane kontrole rada lokalnih samouprava i njenih institucija od strane informisanih i aktivnih građana kao jednog od uslova demokratskog društva.Povećanje informisanosti građana i građanki jugozapadne Srbije na…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2018. GODINI

By Forum Žena

Informisani i aktivni građani – korak bliži Evropskoj uniji Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblastima poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, medijskih sloboda i nezavisnosti medija, zaštitite životne sredine i…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017. GODINI

By Forum Žena

Koliko blizu ili daleko smo od Evropske unije? Opšti cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija u oblasti poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, slobode i nezavisnosti medija i zaštite životne sredine i održivog…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

By Forum Žena

Samohrane majke – (ne)ravnopravnost i mehanizmi zaštite Cilj projekta: unapređenje položaja žena – samohranih majki u opštinama jugozapadne Srbije. Senzibilisanje građana/ki za probleme sa kojima se samohrane majke svakodnevno suočavaju i promenu tradicionalnih stereotipa i predrasuda o ženama, u ovom slučaju, samohranih majki, kako bi doprineli većoj informisanosti građana/ki i povećanoj toleranciji prema ovoj višestruko…

REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. GODINI

By Forum Žena

Informisani – aktivni i odgovorni građani i građanke Cilj projekta: informisanje građana/građanki Prijepolja, Priboja i Nove Varoši o temama od javnog interesa i njihovo aktivnije uključivanje u rad lokalne zajednice. Trajanje: 6 meseci Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije Umetnost i kultura življenja Bošnjaka Cilj projekta: predstavljanje usmenog i pisanog stavralaštva, arhitekture i običaja…